e-prawnik.pl Porady prawne

Doręczenie odpisu wyroku

Pytanie:

Czy po zakończeniu sprawy powinienem otrzymać wyrok sądu bądź jego odpis?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Doręczenie odpisu wyroku

26.3.2002

Zgodnie z artykułem 326 Kodeksu Postępowania Cywilnego ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. Jednakże w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do dwóch tygodni. W postanowieniu o odroczeniu sąd powinien wyznaczyć termin ogłoszenia wyroku i ogłosić go niezwłocznie po zamknięciu rozprawy. Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać sam przewodniczący. Ogłoszenia wyroku dokonuje się przez odczytanie sentencji. Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia, może jednak tego zaniechać, jeżeli sprawa była rozpoznawana przy drzwiach zamkniętych. Obowiązek doręczenia odpisu wyroku z urzędu ciąży na sądzie jedynie w wypadkach przewidzianych ustawą (np. wyrok zaoczny, strona pozbawiona jest wolności). W innych wypadkach strona musi zwrócić się do sądu o wydanie odpisu wyroku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ