image

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekraczającego górne wartości progowe

W postępowaniach w sprawach zamówień publicznych, w których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 130.000 euro dla dostaw lub usług albo 5.000.000 euro dla robót budowlanych, zamawiający przesyła ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odpowiednim formularzu. W pierwszej kolejności ogłoszenie powinno być przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, po czym niezwłocznie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Jednak w związku ze zmianami obowiązującymi od 1 lutego 2006 r. ogłoszenie przekazywane do publikacji w dzienniku urzędowym Wspólnot Europejskich powinno być przygotowane na innym formularzu niż to, które jest przekazywane Prezesowi Urzędu. Wzór pierwszego z nich określa rozporządzenie Rady, natomiast drugiego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekraczającego górne wartości progowe - pobierz dokument


image

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekraczającego górne wartości progowe - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: