e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo o zamówieniach publicznych a definicja wykonawcy oraz zamawiającego

Pytanie:

Jaka jest różnica pomiędzy wykonawcą a zamawiającym według ustawy Prawo o zamówieniach publicznych

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo o zamówieniach publicznych a definicja wykonawcy oraz zamawiającego

1.8.2011

Definicję pojęć zamawiającego i wykonawcy zawiera art. 2 pkt 11 i 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Z kolei zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ