Prawo o zamówieniach publicznych a definicja wykonawcy oraz zamawiającego

Pytanie:

"Jaka jest różnica pomiędzy wykonawcą a zamawiającym według ustawy Prawo o zamówieniach publicznych"

Odpowiedź prawnika: Prawo o zamówieniach publicznych a definicja wykonawcy oraz zamawiającego

Definicję pojęć zamawiającego i wykonawcy zawiera art. 2 pkt 11 i 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Z kolei zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy.

Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika