e-prawnik.pl Porady prawne

Druk ZP - 11 w zamówieniach publicznych

Pytanie:

W przetargu o wartości do 60 tys. euro zaistniało podejrzenie, że jeden z oferentów jest skoligacony z pracownikami wydziału zamówień publicznych Zamawiającego prowadzącymi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Do przeprowadzenia tego przetargu nie została również powołana odrębna ani stała komisja przetargowa. Czy w przetargach o wartości poniżej 60 tysięcy EURO, osoby prowadzące postępowanie po stronie Zamawiającego, a także kierownik jednostki muszą obligatoryjnie podpisywać formularz ZP-11?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Druk ZP - 11 w zamówieniach publicznych

13.11.2006

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, zamawiający nie ma obowiązku sporządzania druków dodatkowych wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z wyjątkiem druku ZP-14, ZP-21 i ZP-23. Druk ZP - 11, zawierający oświadczenie o braku okoliczności poddających w wątpliwość obiektywizm zamawiającego (tj. kierownika lub pracownika zamawiającego, prowadzącego postępowanie w sprawie zamówienia publicznego).

W przypadku zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 60 tys. euro zamawiający spośród załączników do protokołu ma jedynie obowiązek  sporządzić zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ