e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum

67 Artykułów


13 Pytań i odpowiedzi


0 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Protest

  "Zamawiający organizuje przetarg nieograniczony o wartości do 30 tys. EURO na materiały biurowe. Kryterium oceny oferty jest m.in. cena. Jednakże zamawiający w treści specyfikacji prosi o podanie cen jednostkowych wszystkich wyznaczonych w niej materiałów (...)"

  Protest
 • Wartość zamówienia publicznego

  "Jaką wartość należy przyjąć w druku ZP-S dotyczącym rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych? Czy ma to być wartość netto czy brutto?"

  Wartość zamówienia publicznego
 • Zamówienia dla których obligatoryjny jest przetarg

  "Od jakiej minimalnej wartości w euro w zamówieniach publicznych należy dokonywać przetargów? "

  Zamówienia dla których obligatoryjny jest przetarg
 • Zwrot wadium

  "Czy oferent wykluczony z postępowania może ubiegać się o zwrot wadium na podstawie art. 42 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych?"

  Zwrot wadium
 • Drugi przetarg przed rozpatrzeniem skargi

  "Czy można unieważnić przetarg pisemny na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa (wrzesień 2002 r.), który został ogłoszony powtórnie przed upływem terminu otrzymania przeze mnie zawiadomienia o wyniku poprzedniego przetargu (skargę złożyłem (...)"

  Drugi przetarg przed rozpatrzeniem skargi
 • Odszkodowanie w zamówieniach publicznych

  "Czy można żądać odszkodowania za poniesione straty materialne i utracone korzyści od instytucji, która przyjęła wadium, przeprowadziła przetarg, przetrzymała wadium i zablokowała w związku z tym pozostałe środki finansowe, jeżeli dopiero (...)"

  Odszkodowanie w zamówieniach publicznych