Tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji

Pytanie:

"Jakie terminy należy zachować w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji w ramach trybu zamówień publicznych?"

Odpowiedź prawnika: Tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji

Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje tryb udzielania zamówień publicznych w ramach negocjacji z zachowaniem konkurencji. Polega to na tym, iż zamawiający negocjuje warunki zawarcia umowy w sprawie zamówienia z odpowiednią zapewniającą konkurencję liczbą dostawców lub wykonawców, nie mniejszą niż dwóch. Taka forma zamówień ma zastosowanie w sytuacji, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w sytuacji, w której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła z winy zamawiającego oraz gdy wszczęto postępowanie przetargowe i nie wpłynęła wymagana liczba ważnych ofert lub wszystkie oferty zostały odrzucone i można w sposób uzasadniony przypuszczać, że powtórny przetarg nie doprowadzi do zawarcia umowy. Te dwa wydarzenia określają termin, w jakim zamawiający powinien rozpocząć negocjacje z zachowaniem konkurencji. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje o tym uczestniczące w nim podmioty, a z oferentem, którego oferta została wybrana zawiera w terminie do 7 dni umowę.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika