image

Weksel własny

Weksel własny jest dokumentem służącym zabezpieczaniu roszczeń pieniężnych. Zobowiązanie wekslowe jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, oderwanym od swojej podstawy prawnej. Realizacja prawa z weksla własnego polega na zwróceniu się przez posiadacza weksla do jego wystawcy z żądaniem wykupienia weksla. W braku spełnienia tego żądania posiadacz weksla może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i na podstawie tego tytułu opatrzonego klauzulą wykonalności skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Jako dokument będący papierem wartościowym, weksel własny powinien zawierać: nazwę weksla, przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla, podpis wystawcy weksla.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Weksel własny - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne