Weksel bez deklaracji wekslowej

Pytanie:

"Będąc wierzycielem posiadam należność oraz weksel poręczony in blanco. Niestety nie posiadam deklaracji wekslowej. Czy sam weksel bez deklaracji wekslowej ma jakiegolwiek znaczenie, czy też wartość."

Odpowiedź prawnika: Weksel bez deklaracji wekslowej

Weksel in blanco to tzw. weksel niezupełny w chwili wystawienia a więc weksel, który nie zawiera jednego z elementów koniecznych, najczęściej wysokości sumy. W każdym przypadku weksel taki musi zawierać jednak podpis któregokolwiek z dłużników wekslowych złożony w zamiarze zobowiązania się wekslowo.

Deklaracja wekslowa jest porozumieniem dotyczącym sposobu wypełnienia weksla. Może ona być zawarta w dowolnej formie, nawet ustnej. Porozumienie takie może nawet w ogóle nie zostać zawarte.

Nieposiadanie deklaracji przez posiadacza weksla w żadnym stopniu nie wpływa więc na ważność zobowiązania wekslowego. Ma ona jednak znaczenie w razie podnoszenia zarzutów w przypadku wypełnienia weksla niezgodnie z jej treścią - np. na wyższą sumę. Ciężar dowodu obciąża wówczas dłużnika wekslowego, który musi dowieść, że deklaracja opiewała na kwotę niższą. Dowód może być przeprowadzony za pomocą dowolnych środków - przedłożenie deklaracji w formie pisemnej zdecydowanie jednak go ułatwia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Sławomir Segieta 2013-10-02 22:26:59

    Zastanawiam się w jaki sposób wystawca weksla może wnieść zarzuty jeżeli nie posiada deklaracji wekslowej a weksel został wystawiony np. na 5tyś. zł bo taka suma jest na wekslu(mam na myśli starsze druki weksla o oznaczonych nominałach). Z jednej strony ostrzega się właścicieli weksla o możliwości odpowiedzialności karnej z art.270&2 kk, choć tak naprawdę będą to słowa właściciela weksla przeciwko słowom wystawcy. Skąd takie różne opinie prawników?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika