Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

Pytanie:

Czy wyrokowi zasądzającemu alimenty nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy wyjaśnić, czym jest rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrok jest wykonalny wówczas, gdy jest możliwe jego przymusowe wykonanie w drodze egzekucji komorniczej. Co do zasady, wyroki są wykonalne po uprawomocnieniu się i nadaniu klauzuli wykonalności. Jednakże ustawodawca przewidział wyjątek od powyższej zasady, albowiem w niektórych przypadkach wyroki są wykonalne przed uzyskaniem prawomocności – jest to właśnie natychmiastowa wykonalność orzeczeń.

Zgodnie z przepisem art. 333 kpc sąd z urzędu nadaje wyrokowi klauzulę wykonalności w sytuacji, gdy zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące. Z art. 336 wynika natomiast, że rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy ogłoszenia nie było - od chwili podpisania sentencji orzeczenia.

Obowiązywanie rygoru natychmiastowej wykonalności od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy ogłoszenia nie było - od chwili podpisania sentencji orzeczenia oznacza, że od tego momentu powód może wszcząć egzekucję.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.11.2017

  Natychmiastowa wykonalność wyroku

  W większości przypadków decydując się na drogę sądowego dochodzenia roszczenia liczyć należy się z tym, że samo wydanie korzystnego rozstrzygnięcia (wyroku lub postanowienia) nie oznacza (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 7.4.2019

  SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

 • 22.12.2009

  Wyrok zaoczny - Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny? Jak się od niego odwołać?

  Wyrok zaoczny przeważnie jest wyrokiem uwzględniającym powództwo, może jednak być także wyrokiem je oddalającym. Zaoczny charakter wyroku zależy od braku udziału pozwanego w postępowaniu. (...)

 • 22.8.2016

  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi

  W wielu wypadkach uzyskanie dla nas korzystnego wyroku Sądu, jest dopiero pierwszym krokiem w dochodzeniu naszych roszczeń. W szczególności gdy dłużnik nie zamierza dobrowolnie zaspokoić potwierdzonego (...)