Rygor natychmiastowej wykonalności wyroku

Pytanie:

Czy wyrokowi zasądzającemu alimenty nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy wyjaśnić, czym jest rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrok jest wykonalny wówczas, gdy jest możliwe jego przymusowe wykonanie w drodze egzekucji komorniczej. Co do zasady, wyroki są wykonalne po uprawomocnieniu się i nadaniu klauzuli wykonalności. Jednakże ustawodawca przewidział wyjątek od powyższej zasady, albowiem w niektórych przypadkach wyroki są wykonalne przed uzyskaniem prawomocności – jest to właśnie natychmiastowa wykonalność orzeczeń.

Zgodnie z przepisem art. 333 kpc sąd z urzędu nadaje wyrokowi klauzulę wykonalności w sytuacji, gdy zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące. Z art. 336 wynika natomiast, że rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy ogłoszenia nie było - od chwili podpisania sentencji orzeczenia.

Obowiązywanie rygoru natychmiastowej wykonalności od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy ogłoszenia nie było - od chwili podpisania sentencji orzeczenia oznacza, że od tego momentu powód może wszcząć egzekucję.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: