Zwrot weksla

Pytanie:

Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w tej chwili sąd zwróci mi oryginał weksla (gdyby okazało się, że muszę go wykorzystać w przyszłości)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zaistniałej sytuacji odzyskanie oryginału weksla może okazać się niemożliwe. Nie zachodzą bowiem przesłanki zwrotu pozwu (jak to ma miejsce np. wskutek nieuzupełnienia jego braków formalnych), a jedynie w takim przypadku zwrócona zostałaby cała załączona do niego dokumentacja. Poprawne wniesienie pisma powoduje swoiste „uwięzienie” akt sprawy. Fakt, że stronie pozwanej nie został doręczony jego odpis, pozbawione jest znaczenia w kontekście analizowanego zagadnienia. Jedynym rozwiązaniem dla strony, która chciałaby ponownie skorzystać ze złożonych do sądu dokumentów, jest złożenie wniosku o doręczenie kserokopii lub odpisów z akt sprawy. Wiąże się z tym konieczność uiszczenia tzw. opłaty kancelaryjnej. Uzyskany w ten sposób dokument nie będzie posiadać jednak przymiotu oryginału. W konsekwencji posłużenie się nim w celu ponownego wytoczenia powództwa według reguł właściwych dla postępowania nakazowego może napotkać znaczne trudności. Sąd najprawdopodobniej odmówi bowiem wydania nakazu zapłaty w oparciu o odpis weksla, zaś zwrócenie przez stronę uwagi o istnieniu oryginału w aktach innej sprawy niekoniecznie spotka się z uwzględnieniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

NA SKÓTY