e-prawnik.pl Porady prawne

Posługiwanie się nazwiskiem panieńskim

Pytanie:

Pracownik naukowy uniwersytetu - kobieta - prowadzi działalność twórczą (publikacje naukowe, opracowania, programy nauczania itd.). Po wyjściu za mąż, przyjęła nazwisko dwuczłonowe, do swojego nazwiska rodowego dodając nazwisko męża. Jednakże publikacje nadal wydaje pod swoim nazwiskiem panieńskim. Administracja uniwersytetu uważa, że w dokumentach zawierających podsumowanie jej dorobku naukowego i innych związanych z procedurą uzyskania wyższego stopnia lub tytułu naukowego nie może występować pod swoim nazwiskiem panieńskim, ale musi używać nazwiska dwuczłonowego. Jak wyglądają rozstrzygnięcia prawne w tym przypadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Posługiwanie się nazwiskiem panieńskim

W art. 25 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uregulowana została kwestia posługiwania się właściwym imieniem i nazwiskiem. Zgodnie z tym przepisem o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Jeśli więc jeden z małżonków złoży przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że jego nazwisko składało się będzie z dwóch członów - nazwiska panieńskiego oraz nazwiska drugiego małżonka, od tego momentu może posługiwać się jedynie tym nazwiskiem. Tak więc pełne nazwisko koniecznie musi się składać z dwóch członów. Posługiwanie sie nazwiskiem panieńskim nie stanowi posługiwania się właściwym nazwiskiem, gdyż nie jest pełnym nazwiskiem danej osoby. Podanie nazwiska panieńskiego nie będzie stanowiło właściwej identyfikacji danej osoby, gdyż od momentu zawarcia związku małżeńskiego osoba ta nosi inne nazwisko.

Osoba, która po zawarciu małżeństwa przyjęła inne nazwisko może posługiwać się nazwiskiem panieńskim jedynie w charakterze pseudonimu.

Potrzebujesz porady prawnej?