e-prawnik.pl Porady prawne

Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Pytanie:

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń za pobyt w izbie wytrzeźwień (została wystawione faktura VAT za pobyt i od 2 lat jest nieopłacona)? Czy zgodnie z przepisami unijnymi izby wytrzeźwień będą istnieć nadal? Podobno przepisy unijne nie przewidują takiej instytucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Zgodnie z rozporządzeniem o trybie doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacja izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego osobom nieposiadającym w momencie zwalniania z izby, placówki lub jednostki Policji środków pieniężnych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu dyrektor izby, kierownik placówki lub komendant jednostki Policji wystawia wezwanie do pokrycia kosztów pobytu w terminie 7 dni. Maksymalna wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby, placówki lub jednostki Policji wynosi 250 zł.

Rozporządzenie to zostało wydane w 2004 r., a pytanie dotyczy należności sprzed dwóch lat. W tym czasie obowiązywało rozporządzenie, zgodnie z którym opłatę za pobyt osoby w izbie ustala dyrektor izby na podstawie analizy kosztów pobytu jednej osoby w izbie, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów działalności tych placówek, obejmujących bieżące wydatki; opłata ta nie może jednak przekroczyć 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za kwartał poprzedzający ustalenie tej opłaty. Za dowóz do izby środkiem transportu nie będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie pobiera się opłat. Zgodnie z tym rozporządzeniem opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień podlegała uiszczeniu przy opuszczaniu izby przez osobę w niej przebywającą. W razie odmowy uiszczenia opłaty przez osobę opuszczającą izbę, należność za pobyt powinna zostać potrącona z odebranych do depozytu pieniędzy, zaliczając do niego również waluty obce, po kursie obowiązującym w dniu potrącenia. Osobie opuszczającej izbę należało jednak pozostawić z depozytu kwotę pieniężną niezbędną do opłacenia kosztów przejazdu środkiem komunikacji publicznej do miejsca zamieszkania, a jeżeli mieszka ona w innej miejscowości - również odpowiadającą kosztom posiłku.

Egzekucja należności za pobyt w izbie następuje w trybie egzekucji administracyjnej. Należność za pobyt w izbie wytrzeźwień stanowi opłatę i stosuje się do niej przepisy o przedawnieniu zobowiązań podatkowych. W tym przypadku termin przedawnienia wynosi 5 lat. Regulacja prawna dotycząca organizacji izb wytrzeźwień jest pozostawiona państwom członkowskim. Przepisy unijne nie stwarzają zakazu tworzenia tego typu instytucji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (9)

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Tomek

1.2.2013 14:13:37

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

przyslali mi za kolska 250 zl w dniu 14.01.2013 a tydzien pozniej juz z US ze wejda mi na wyplate jak nie wplace wcigu 7 dni a od pobytu w tym luksusowym HOTELU minelo juz 6lat co mam zrobic zeby tego nie placic dzieki z gory

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Anna

23.9.2011 20:26:19

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Jak mogę się dowiedzieć o archiwum Z Izby Wytrzeżwień,Po 10Latach Gdzie są dokumenty.

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Artur

1.4.2011 11:32:6

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Witam nie wiem jak to jest na Policji(zdażyło mi się 10 lat temu być pensjonariuszem izby) ale jeżeli chodzi o Izbę Wytrzeźwień to jest na pewno po 5 latach właśnie wygrałem sprawę z Izbą Wytrzeźwień Kolska przed SKO, która uznała moje zarzuty co do przedawnienia. Kluczową kwestią jest uznanie i uzasadnienie pod jakie przepisy podlega Izba i jakim jest organem.Udowodniłem że jest organem administracyjnym i jako taka podlega w tej kwestii przepisom podatkowym/administracyjnym czyli przedawnienie 5lat. Trochę musiałem nad tym posiedzieć ok 2tygodnie, ale się udało. Ważne jest tylko żeby nie przerwać biegu przedawnienia i nie odpowiadać na pisma tzn. nie uznać roszczenia.

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

jozef

28.1.2011 19:56:2

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Jeżeli prawo stanowi o przedawnieniu płatności po upływie 5 lat w opisanym w/w temacie za "pobyt w policyjnej placówce dla osób zatrzymanych", to ja muszę odnieść się do uzyskanego tytułu wykonawczego po upływie pięciu lat ,nie był przerwany ponad 5 lat okres na wskutek zastosowania środka egzekucyjnego.W PPDOZ zatrzymanie w sprawie o popełnienie wykroczenia z art.51 nastąpiło 10.2004r. sprawa w Sądzie wyrok,uprawomocnienie i żadna ze stron się nie odwoływała od wyroku zaocznego. Wyrok nie odnosił się do płatności za pobyt PPDOZ i nie miał wpływu na przedawnienie. Tytuł wykonawczy wystawiony 01.2011r. Z zaistniałego przymusu windykacyjnego zapłaciłem,dla świętego spokoju. W rezultacie rzeczywiste zatrzymanie nastąpiło na wskutek zaistniałego wykroczenia z umieszczeniem w PPDOZ do wytrzeźwienia. Czy to jest manipulacja prawem ? i jak taką przedawnioną windykację należy zinterpretować? czy to nie jest w takim przypadku wymuszenie lub wyłudzenie?

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

jozef

28.1.2011 19:56:1

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Jeżeli prawo stanowi o przedawnieniu płatności po upływie 5 lat w opisanym w/w temacie za "pobyt w policyjnej placówce dla osób zatrzymanych", to ja muszę odnieść się do uzyskanego tytułu wykonawczego po upływie pięciu lat ,nie był przerwany ponad 5 lat okres na wskutek zastosowania środka egzekucyjnego.W PPDOZ zatrzymanie w sprawie o popełnienie wykroczenia z art.51 nastąpiło 10.2004r. sprawa w Sądzie wyrok,uprawomocnienie i żadna ze stron się nie odwoływała od wyroku zaocznego. Wyrok nie odnosił się do płatności za pobyt PPDOZ i nie miał wpływu na przedawnienie. Tytuł wykonawczy wystawiony 01.2011r. Z zaistniałego przymusu windykacyjnego zapłaciłem,dla świętego spokoju. W rezultacie rzeczywiste zatrzymanie nastąpiło na wskutek zaistniałego wykroczenia z umieszczeniem w PPDOZ do wytrzeźwienia. Czy to jest manipulacja prawem ? i jak taką przedawnioną windykację należy zinterpretować? czy to nie jest w takim przypadku wymuszenie lub wyłudzenie?

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

abba

11.3.2010 13:42:28

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Jeśli do izby został zawieziona osoba chora psychicznie, której nie zrobiono badan na obecnosc alkoholu i po interwencji rodziny została przewieziona do szpitala to czy jest podstawa do ubiegania się o zwolnienie z opłaty za pobyt w izbie. Dodam,że przy okazji "zniknęło" parę cennych drobiazgów - obraczka, zegarek, klucze.

Depozyt w MIW

bodzio

18.1.2010 20:1:18

Depozyt w MIW

Czy można zabierac telefony komórkowe nie mające równowartości opłaty za Izbę?

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

marciiiin

2.11.2009 10:58:27

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

Witam. Izba wytrzezwien z 1999r. US zajal mi wyplate. Teraz mamy 2009r Czy to mieli prawo?

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

ela

14.10.2009 17:32:25

Re: Przedawnienie należności z izby wytrzeźwień

mój maz w 1998 r. byl na izbie wytrzezwien nie zapłascił za pobyt i po 11 latach przyszlo mu jakies pismo z IW ale go nie odebralam chciałabym sie dowiedziec po jakim czasie mandat za izbe sie przedawnia i czy maja prawo teraz dopominac sie o zaplate

Pokaż wszystkie komentarze (9)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ