Prawo administracyjne: Pozostałe - Porady prawne

Wydanie paszportu rodzicom dziecka

Mam dziecko z kobietą, ale nie żyjemy razem i dziecko nosi moje nazwisko. Zgodziłem się na paszport dziecka i złożyliśmy wniosek o paszport dla dziecka; kartkę do odebrania dostała matka i teraz (...)

Akty własności ziemi i ich moc obowiązująca

W 1973 r. na podstawie ustawy z 26 października 1971r. o uregulowaniu własności państwowych gospodarstw rolnych naczelnicy powiatów wydawali AWZ na tzw.\"grunty bezpańskie\" znajdujące się (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie alkoholowe

Moja 50-paro letnia córka jest uzależniona od alkoholu. Do tej pory się nie leczyła i nie chce podjąć dobrowolnie leczenia. Utrzymuje się ze świadczenia rentowego, choć jego kwotę przeznacza (...)

Okazanie dokumentów policjantowi

W czasie kontroli drogowej policjant okazuje w sposób czytelny dokumenty, natomiast nie daje ich do ręki celem sprawdzenia. Kontrolowany natomiast musi przekazać dokumenty policjantowi. Moim zdaniem (...)

Czy mogę odmówić przyjęcia listu poleconego np. z ZUS-u lub Urzędu Skarbowego?

Mój Mąż od 3-ech lat prowadzi firmę na terenie Niemiec-tam płaci podatki i ubezpieczenie, jest tam również zameldowany. W Polsce firmę zamknął w styczniu 2009r. Czy jeżeli przyjdzie (...)

Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Jaki termin rozpatrzenia odwołania od decyzji wójta obliguje samorządowe kolegium odwoławcze? Gdzie i kiedy można zażalić się na opieszałość SKO?

Wykreślenie budynku z ewidencji zabytków.

Czy istnieje możliwość wykreślenie budynku z ewidencji zabytków? Nabyłem budynek który miał być zburzony i na jego miejsce miał być postawiony inny. Niestety okazało się że widnieje on w (...)

Czy w polskim prawie istnieje pojęcie surogatki?

Od paru lat staram się o dziecko. Niestety ostatnie badania przekreśliły moje, oraz mojego męża nadzieje na dziecko. Czy w polskim prawie uregulowane jest surogactwo?

Czy Urząd Skarbowy ma prawo zająć mi konto za niepłacony abonament RTV?

Urząd skarbowy zajął mi konto za niezapłacony abonament RTV. Rozumiem że sprawę do urzędu przesłała Poczta Polska. Czy Urząd Skarbowy ma prawo do zajęcia mi konta za niezapłacony abonament? (...)

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Jestem w trakcie tworzenia umowy najmu mieszkania obcokrajowcowi. W jaki sposób zabezpieczyć się w umowie na wypadek kiedy będę chciała eksmitować takiego najemcę?

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Witam wszczęto wobec mnie postępowanie egzekucyjne dotyczące zaległej opłaty abonamentowej za 2014 rok. Faktycznie nie płaciłem za abonament ale mam II grupę inwalidzką i sądziłem że jestem (...)

Jak założyć komitet społeczny

Witam serdecznie, potrzebuję Państwa pomocy w pewnej sprawie. W raz z mieszkańcami naszego miasta chcieliśmy założyć komitet społeczny. Od czego mamy zacząć? Jakie są formalności?

Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki sposób to mogę zrobić? I jak (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Prowadzenie zawieszonej działalności gospodarczej

Czy za prowadzenie działalności gospodarczej w czasie jej zawieszenia przewidziana jest sankcja karna?

Akty prawne regulujące obowiązki bezpieczeństwa i higieny na uczelni

Jakie akty prawne regulują obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny na uczelni?

Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

W budynkach spółdzielni mieszkaniowej na korytarzach przechowywane są różne przedmioty, które tarasują drogi ewakuacyjne i obniżają estetykę budynków. Zarząd spółdzielni ogranicza się do (...)

Licencja na transport drogowy towarów

Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód (...)

przycięcie drzew w żywopłocie

Przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (teren wspólnoty mieszkaniowej) mieszkańcy (współwłaściciele) posadzili żywopłot i kilka drzewek iglastych w tym jedno w linii żywopłotu w bezpośredniej (...)

Pas przygraniczny przy lotnisku

Czy teren poza ogrodzeniem lotniska stanowi pas przygraniczny, a jeśli tak to w jakiej odległości od ogrodzenia terenu lotniska?

Jakie prawa ma CBA?

Zgodnie z umową jesteśmy podwykonawcą pewnej dużej firmy i wykonujemy dla niej pewne czynności na wygranym przez nią przetargu . Na podstawie donosu , wkroczyło CBA i postawiło dyrekcji wykonawcy (...)

Odznaka policyjna

Czy Każdy może posiadać, sprzedawać, kupować odznakę policyjną?

Państwowa Inspekcja Handlowa - karta produktu

Posiadamy sklep rolniczo-techniczny gdzie prowadzimy sprzedaż olei, części, paski itd. Sprzedaliśmy oleje firmie x która prowadzi działalność gospodarczą i sprzedaje dalej te olej do ostatecznych (...)

Wejście w życie uchwały rady gminy

Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Koszty budowy lokalu a pomoc państwa

W sprawie mojego mieszkania ?lokatorskiego? to wymagany wkład mieszkaniowy w dacie przydziału tego mieszkania wynosił 1000 zł. z \"groszem\" po denominacji a kredyt zaciągnięty przez spółdzielnie (...)

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Do Urzędu Gminy wpłynął e-mailem wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wnioskodawca wnosi m.in o \"bezwzględne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie art. 7 rozporządzenia (...)

Opłata za informację o Nr księgi wieczystej

Znam numery działek administracyjnych. Chciałbym się dowiedzieć jakie są ich numery ksiąg wieczystych. Informację taką mogę uzyskać we właściwych urzędach, jednak spotkałem się z różną (...)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Od jakiego momentu obowiązywać zaczynają przepisy zmienionej uchwały rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Działalność kantorowa w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe

Jakie czynności uznać należy za działalność kantorową w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe?

Przeprowadzenie referendum lokalnego na wniosek mieszkańców danej gminy

W jakich sprawach możliwe jest przeprowadzenie referendum lokalnego na wniosek mieszkańców danej gminy?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika