Łączenie działek

Pytanie:

Chciałbym wystąpić o warunki zabudowy dla terenu położonego na dwóch odrębnych, sąsiednich działkach (odrębnych administracyjnie i własnościowo w sensie KW). Załóżmy, że organ wyda pozytywną decyzję. Czy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba działki łączyć, czy też można budować obiekt przechodzący przez dwie różne nieruchomości?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym regulujących kwestie decyzji o warunkach zabudowy nie posługuje się pojęciem „działka”, lecz zwrotem „teren” na określenie powierzchni, której dotyczy zmiana sposobu zagospodarowania.

Dlatego też należy stwierdzić, iż decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w stosunku do określonego terenu, pod względem geodezyjnym podzielonego na działki. Dlatego też nie wydaje się koniecznym dokonywanie łączenia działek, by wybudować na niej obiekt budowlany.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

to ja jarzabek

17.10.2011 21:8:26

Re: Łączenie działek

podpowiem.. skoro szajka urzedasow i politykow sobie buduje domy i chatki skromne (!) to prawo jest rowne dla wszystkich .. czyzby nie ???


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.10.2004

  Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

  Kodeks spółek handlowych pozwala bez ograniczeń łączyć się spółkom kapitałowym. Stanowi bowiem, że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Jednak (...)

 • 7.10.2005

  Łączenie się spółek kapitałowych a podatek dochodowy od osób prawnych

  Artykuł niniejszy poświęcony został podatkowej problematyce łączenia się spółek kapiałowych, których funkcjonowanie zostało uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Chodzi tu o opodatkowanie (...)

 • 15.10.2004

  Łączenie się spółek kapitałowych

  Opracowanie planu połączenia jest obowiązkową czynnością narzuconą przez Kodeks spółek handlowych. Chodzi tutaj o plan, który zostanie pisemnie uzgodniony między łączącymi się spółkami. (...)

 • 15.10.2004

  Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

  Spółki osobowe, czyli spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, dla dokonania połączenia muszą w pierwszej kolejności – z woli ustawodawcy – (...)

 • 7.12.2004

  Systemy wynagradzania

  Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie kryteriów wynagradzania za pracę według jej rodzaju, kwalifikacji pracownika oraz jakości i ilości świadczonej przez niego pracy. Pracodawca powinien więc (...)