e-prawnik.pl Porady prawne

Prowadzenie zawieszonej działalności gospodarczej

Pytanie:

Czy za prowadzenie działalności gospodarczej w czasie jej zawieszenia przewidziana jest sankcja karna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie zawieszonej działalności gospodarczej

3.9.2013

Zgodnie z art. 60 z ind. 1 § 1 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Zgodnie z treścią art. 7ba ustawy prawo działalności gospodarczej, wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlega też informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. W konkluzji podejmowanie działalności gospodarczej bez zgłoszenie jej wznowienia, również wypełnia znamiona opisanego czynu zabronionego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ