Formy reglamentacji działalności gospodarczej

Trzy rodzaje reglamentacji

Prawo przedsiębiorców porządkuje katalog form reglamentacji działalności gospodarczej.


Na mocy przepisów „Konstytucji Biznesu” zgody i licencje jako oddzielne formy reglamentacji przestały istnieć i zostały poddane reżimowi zezwoleń.

Tym samym, pozostały 3 klarownie ograniczonerodzaje takiej działalności, tzn.:

  1. działalność wymagająca koncesji,
  2. działalność wymagająca zezwolenia,
  3. działalność regulowana, wymagająca wpisu do właściwego rejestru.

Prowadzony on-line Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy będzie udostępniać i stale aktualizować listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy udostępnia listę takich rodzajów działalnościi będzie wskazuje akty prawne, w których uregulowane są zasady ich prowadzenia. W celu odszukania aktu prawnego regulującego interesującą przedsiębiorcę działalność poddaną reglamentacji, może on zatem skorzystać z Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. 

Przepisy ogólne

W Prawie przedsiębiorców do niezbędnego minimum ograniczone zostały przepisy ogólne dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej.

Szczegółowe rozwiązania zostały wprowadzone do ustaw odrębnych, które regulują konkretne dziedziny działalności poddane reglamentacji (np. ustawa o radiofonii i telewizji, Prawo energetyczne oraz ustawa o usługach detektywistycznych). Szczegółowe rozwiązania dotyczące poszczególnych rodzajów działalności reglamentowanej znajdują się więc przede wszystkim w ustawach odrębnych, poświęconych tym rodzajom działalności. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał zastanawiać się nad tym, który przepis - czyli czy ogólny, czy odrębny - ma zastosowanie w jego przypadku i jaka jest relacja między nimi.

Odpowiedzi na interesujące go szczegółowe pytania dotyczące działalności reglamentowanej może on znaleźć w ustawie poświęconej tej działalności. 

Prawo przedsiębiorców ogranicza ponadto uznaniowość organu przy wydawaniu zezwoleń. Stanowi, że jeżeli przedsiębiorca spełnia przewidziane warunki, to organ ma obowiązek udzielenia zezwolenia.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646);

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika