Zwłoka w załatwieniu sprawy przez organ administracji publicznej a uprawnienia strony

Pytanie:

Jakie uprawnienia przysługują stronie postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy organ administracji publicznej dopuszcza się w zwłoki w załatwieniu sprawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Organ ma obowiązek zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (obowiązek ten ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od niego). Na niezałatwienie sprawy w określonym terminie służy stronie zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Należy jednak zauważyć, że nawet znaczne opóźnienie w załatwieniu sprawy nie oznacza, że wydana decyzja jest wadliwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: