Warunki budowy grobowca

Pytanie:

Czy istnieje ustawa regulująca warunki budowy grobowca: np. grubość ścian, szerokość, teren?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak, kwestie te reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych. Zgodnie z ich treścią dla każdego cmentarza sporządza się plan zagospodarowania terenu, z którym urządzenie cmentarza, wykorzystywanie miejsc pod poszczególne rodzaje grobów oraz zadrzewianie powinny być zgodne. Plan zagospodarowania cmentarza przewidujr drogi prowadzące do pól grzebalnych, pola grzebalne oraz zadrzewienie. Każde pole grzebalne powinno mieć odrębne oznaczenie, a w granicach pól grzebalnych powinny być ponumerowane groby. Na polach grzebalnych, przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary: 1) dla zwłok dzieci do lat 6 - długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m, odstępy - od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m, 2) dla pozostałych zwłok - długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m, odstępy - od każdego boku po 0,5 m, 3) dla urn ze szczątkami zwłok - długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m, odstępy - od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3 m, szerokości 1,3 m, głębokość 1,7 m, odstępy - od każdego boku po 0,5 m. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary: długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m, odstępy - na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów niż 1,7 m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb. Przez katakumby rozumie się nisze w pionowej ścianie, położone obok siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok. W każdym wypadku odległość między poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie może być mniejsza niż 0,5 m. W grobach murowanych i katakumbach dno grobu może być ziemne lub umocnione, przy czym powinno mieć spadek jednokierunkowy; w grobach w miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ łączący się z ziemią. Na grobach można ustawić nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Dominika

23.4.2020 10:5:12

Re: Warunki budowy grobowca

Rozporządzenie wymienione w tekście w 2008 roku zostało uchylone!

Iwonna Ptycia

12.10.2014 9:35:15

Re: Warunki budowy grobowca

Na miejscu 2-ch grobów położonych obok siebie (groby dziadków) chcielibyśmy wymurować piwnice (1-2) wielopiętrową/wielokomorową na urny z prochami "całej rodziny". Jakie są ograniczenia odnośnie ilości pięter - ilości urn na jednym poziomie ... ?? Czy każdy cmentarz rządzi się własnymi prawami czy też reguluje to jakieś rozporządzenie MGTiOŚZiOS. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź lub podpowiedź gdzie szukać odpowiedzi. Iwonna Ptycia

ZYGMUNT T.

29.9.2014 21:32:38

Re: Warunki budowy grobowca

Jaki organ administracji państwowej (na poziomie gminy)sprawuje nadzór nad postanowieniami w/w wymagań ustawowych.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY