Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osoby, której zatrzymano prawo jazdy

Pytanie:

"Czy osoba, której zatrzymano prawo jazdy na okres dwóch lat, musi zostać poddana kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji po zakończeniu tego okresu?"

Odpowiedź prawnika: Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osoby, której zatrzymano prawo jazdy

Zgodnie z art. 91 ustawy, prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której orzeczony został - prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym - zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega (art. 114 ust. pkt 1 lit. a i b):

a) Osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,

b) Osoba ubiegająca o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.

Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego punktu, drugiemu kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlegają osoby, którym zatrzymano prawa jazdy i faktyczny okres nieposiadania uprawnień (z powodu zatrzymania prawa jazdy) przekroczył rok czasu - niezależnie od przyczyn tego stanu rzeczy (por. teza orzeczenia Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2008 r. II SA/Bk 57/2008). Wobec tego przystąpienie do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji jest w opisanej sytuacji konieczne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika