Wymiana prawa jazdy

Dlaczego wymiana?

W okresie powojennym w Polsce prawa jazdy wydawane były na podstawie różnych aktów prawnych. Wprowadzały one różnorodne wzory druków prawa jazdy a także różnorodne kategorie. Minister Infrastruktury w dniu 29 kwietnia 2002 r. w drodze Rozporządzenia zarządził wymianę dotychczas używanych dokumentów prawa jazdy na nowe, jednolite. Rozporządzenie ma także na celu ujednolicenie kategorii prawa jazdy.

Ujednolicenie dokumentów prawa jazdy ma także na celu unifikację tych dokumentów przed wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej, nowe dokumenty odpowiadają bowiem wymogom istniejącym w Unii.

Kto zobowiązany jest do wymiany prawa jazdy?

Wymianie podlegają wszystkie dokumenty prawa jazdy wydane po dniu 1 stycznia 1971r. a 30 czerwca 1999 r.. Wymianie podlegają także dokumenty prawa jazdy wydane na drukach obowiązujących do dnia 30 czerwca 1999 r.

Wymiana dokumentów prawa jazdy zaplanowana została stopniowo. W pierwszej kolejności wymianie podlegają dokumenty wydane najwcześniej.

Rozporządzenie dzieli posiadaczy prawa jazdy, zobowiązanych do dokonania wymiany, na grupy w zależności od okresu, w którym osoby te uzyskały prawo jazdy. Termin, w którym ma zostać dokonana wymiana prawa jazdy także jest uzależniony od daty jego wydania.

Kto pierwszy?

W pierwszej kolejności do wymiany dokumentu prawa jazdy zobowiązani są ci kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy wydane w okresie pomiędzy 1 stycznia 1971r. a 31 grudnia 1983 roku. Osoby te zobowiązane są do wymiany prawa jazdy najpóźniej do dnia 31 marca 2003r.

Ostatnim dniem ważności praw jazdy wydanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 1984r. a 30 kwietnia 1993 roku będzie 31 grudnia 2004r. Do tego dnia bowiem, posiadacze wydanych w tym okresie dokumentów prawa jazdy zobowiązani są dokonać ich wymiany.

Natomiast kierowcy, którzy legitymują sie prawem jazdy wydanym pomiędzy 1 maja 1993r. a 30 czerwca 1999 roku zobowiązani sa do wymiany tych dokumentów najpóźniej do dnia 30 czerwca 2006 roku. Do tego samego dnia zobowiązani są dokonać wymiany posiadacze dokumentów prawa jazdy wydanych po dniu 30 czerwca 1999 roku, lecz na drukach obowiązujących przed tą datą.

Wymiana obowiązkowa!

Dokonanie wymiany w określonym terminie jest obowiązkowe. Dokumenty prawa jazdy nie wymienione do ostatniego dnia terminu wymiany (uzależnionego od daty wydania dokumentu prawa jazdy) tracą ważność. Oznacza to, że Policja nie będzie traktować osób legitymujących się takim dokumentem jako uprawnionych do kierowania pojazdem. Może to skutkować ukaraniem kierowcy mandatem oraz odprowadzeniem pojazdu na parking policyjny na koszt kierowcy.

Jak dokonać wymiany?

Wymiany dokumentów prawa jazdy dokonują organu uprawnione do wydawania prawa jazdy, czyli starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy. Wymiany dokonuje się na wniosek kierowcy. Do wniosku, złożonego na urzedowym formularzu, który jest dostępny w organie dokonującym wymiany, należy dołączyć:

 • wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,
 • dowód uiszczenia opłaty.

Okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania nowego dokumentu nie może być dłuższy niż 30 dni.

Wymiana dokumentów prawa jazdy podlega opłacie. Opłata za wydanie nowego prawa jazdy wynosi 70 złotych. Do tej kwoty należy dodać opłaty skarbowe (za złożenie wniosku oraz za dołączone załączniki)

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Infrastruktury, okres ważności na jaki zostały wydane dotychczasowe dokumenty prawa jazdy jak i zakres wyszczególnionych w nich uprawnień zostają zachowane na nowych dokumentach, o ile są zgodne z danymi zawartymi w posiadanych przez organ wydający aktach ewidencyjnych kierowcy. Oznacza to, że jeżeli np. na dokumencie prawa jazdy stwierdza się, że prawo jazdy wydano bezterminowo, a brak jest w dokumentacji orzeczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt lub orzeczenie zawiera termin kolejnego badania lekarskiego (który upłynął), nowy dokument zostanie wydany na okres wynikający z aktualnego orzeczenia
lekarskiego, które osoba winna dostarczyć na wezwanie urzędu.

Ujednolicenie kategorii

Ponieważ wydawanie dokumentów prawa jazdy odbywało się na podstawie różnych aktów prawnych, ujednoliceniu podlegają także kategorie wymienianych praw jazdy.

W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r., wymienia się:
1) pozwolenie kategorii I - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E, C+E i D+E,
2) pozwolenie kategorii II - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E i C+E,
3) pozwolenie kategorii III - na prawo jazdy kategorii B, C. T, B+E i C+E,
4) pozwolenie kategorii amatorskiej - na prawo jazdy kategorii B,
5) pozwolenie kategorii motocyklowej - na prawo jazdy kategorii A,
6) pozwolenie kategorii ciągnikowej - na prawo jazdy kategorii T,
7) pozwolenie kategorii trolejbusowej - na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami.

W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych, wymienia się:
1) prawo jazdy kategorii I - na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, B+E, C+E i D+E,
2) prawo jazdy kategorii II - na prawo jazdy kategorii B, C, T, B+E i C+E,
3) prawo jazdy kategorii III - na prawo jazdy kategorii B,
4) prawo jazdy kategorii IV - na prawo jazdy kategorii A i B1,
5) prawo jazdy kategorii Va - na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,
6) prawo jazdy kategorii Vb - na prawo jazdy kategorii A i B,
7) prawo jazdy kategorii ciągnikowej - na prawo jazdy kategorii T.

W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych, dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:
1) prawo jazdy kategorii A wymienia się na prawo jazdy kategorii A i B1,
2) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,
3) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym.

W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym, dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:
1) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,
2) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym.

Pamiętaj, że:

 • wymiana prawa jazdy jest obowiązkowa,
 • wymiana podlega opłacie,
 • posługiwanie się prawem jazdy, które utraciło ważność z powodu nie dokonania wymiany w terminie jest bezprawne i nie zezwala na prowadzenie pojazdów

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 r., Nr 69, poz. 640).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Danusia1001 2023-01-07 16:20:42

  jest strona typu info-car tylko angielska ?

 • Damian 2020-04-05 09:26:04

  Posiadam prawo jazdy kat B.wyrobilem je w 1989 roku Pozniej wymienilem je na nowe.Mam jedno pytanie.Czy po tej wymianie moge jezdzic busem z dziewiecioma osobami i ciagac przyczepki

 • gienek111 2020-03-17 18:16:26

  Witam, prawo jazdy wydane w 1989 bezterminowo teraz chcę je wymienić co muszę zrobić. Potrzebne jest orzeczenie lekarskie?

 • Stefan 2020-02-28 00:13:33

  Czy mozliwa jest, jeszcze, wymiana prawa jazdy z 1981 roku?

 • Krzysztof 2020-01-30 20:17:25

  Witam serdecznie Mam pytanie odnośnie prawa jazdy jeszcze w formacie książeczki prawo jazdy zostało wydane dnia 09/09/1997 roku ważność bezterminowo. Pytanie moje jest takie niestety nie mam meldunku stałego ani tymczasowego więc zaniedbałem wymianę na plastik tak samo z dowodem osobistym było jednak termin dowodu skończył się kilka dni temu i chcąc otrzymać nowy dowód osobisty udałem się do urzędu jak się okazało nie jest wymagany meldunek i otrzymam nowy dowód czekanie około 3 tygodni wracając do prawa jazdy chcąc zdobyć aktualne plastikowe prawko czy da się to załatwić nie mając zameldowania no i jeśli już to w jakim urzędzie to załatwiać tam gdzie było wydane pierwsze prawo jazdy czy w miejscowości której mieszkam od kilku lat i gdzie jak się okazuje dowód osobisty bez problemu wymienić można serdecznie będę wdzięczny za odpowiedź pozdrawiam.

 • Krzysztof 2019-10-02 09:54:12

  Witam. Mam pytanie: Czy mogę jeszcze wymienić prawo jazdy B wydane 16.02.1999r bezterminowe?

 • Anwar Al gendy 2019-08-09 10:24:16

  Otrzymalem prawo jazdy w 1991 roku.W 1996 wyjechalem do Palestyna.Teraz mieszkam w palestynie I chcialbym otrzymac nowe prawo jazdy.Co powinienem zrobc?

 • ANNA 2019-06-17 15:46:58

  czy możliwe jest jeszcze wymienić prawo jazdy z maja 1981.

 • Henryka 2019-05-09 14:00:05

  Mam stare prawo jazdy wydane w 1984 roku-teraz chciałabym dokonać wymiany-gdzie i na jakich zasadach mam to zrobić? Bardzo proszę o odpowiedz-z poważaniem Henryka

 • Ryszard Nowak 2018-08-05 18:27:06

  czy moge jeszcze wymienic stare prawo jazdy wydane w 1974 roku gdzie mam to zrobic prosze o odpowiedz

 • amila 2017-07-30 11:12:20

  witam , mam trzy problemy. Mieszkam od sześciu lat w miejscowości oddalonej o 700 km od miejsca zameldowania , prawo jazdy wydane w roku 1995/papierowe/ , w między czasie wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko . Czy jest szansa na wymianę prawa jazdy na nowe w miejscu obecnego pobytu,i jakie dokumenty są potrzebne .Sprawa pilna . Bardzo proszę o odpowiedź .

 • jozef 2016-11-27 01:39:35

  Otrzymalem prawo jazdy w 1978 roku.W 1979 wyjechalem do USA.Teraz wrocilem do Polski I chcialbym otrzymac nowe prawo jazdy.Co powinienem zrobc?

 • Piotr 2016-11-16 08:23:16

  Chciałem zapytać czy mogę wymienić prawo jazdy wydane w 1990r bezterminowo bo nigdy nie wymieniałem bo ich nie używalem a teraz chce zacząc jezdzić

 • jagoda 2014-06-04 18:18:57

  co musze zrobić by wymienic prawko po powrocie do swojego nazwiska ? i ile to kosztuje

 • lucynastepien 2014-05-14 12:44:22

  MAM PRAWO JAZDY KAT WYDANE 1986 JESZCZE PAPIEROWE CZY JEST WAŻNE DO WYMIANY

 • elżbieta 2010-07-10 22:09:01

  Mam pytanie. Jak mam rozumieć ten tzw. termin wymiany. Mam prawo jazdy wydane w 1979 r. Nie korzystałam z niego od 1995 roku, bo nie jeździłam. Czy to znaczy, że teraz w 2010 roku nie będę go mogła wymienić, bo minął termin?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika