Licencja na transport drogowy towarów

Pytanie:

Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód do transportu międzynarodowego zakupionych towarów. Czy w takiej sytuacji konieczna jest dla którejś ze stron umowy licencja na wykonywanie transportu międzynarodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek posiadania licencji w transporcie drogowym oraz zasady jej uzyskania zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 125 poz. 874). Ustawa ta implementuje normy prawa Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 powołanej ustawy podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego, zwanej dalej "licencją". Odnosi się to zarówno do transportu krajowego, jak i do transportu międzynarodowego. Jak zauważyła Renata Stachowska w publikacji Komentarz do ustawy o transporcie drogowym" (LEX 2011) "Ustawodawca uznał zatem, że do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego nie jest wystarczające wpisanie do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców (rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej), lecz konieczne jest uzyskanie dodatkowego uprawnienia w postaci licencji na wykonywanie tego rodzaju działalności. Chodzi tu o faktyczne wykonywanie działalności odpowiadającej definicji transportu drogowego (krajowego lub międzynarodowego), wynikającej z art. 4 u.t.d. Określenie w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców przedmiotu działalności gospodarczej w postaci transportu drogowego nie jest wystarczającą przesłanką do uznania, że przedsiębiorca faktycznie wykonuje transport drogowy."

W konsekwencji należy uznać, że niezależnie od zgłoszonego zakresu działalności według PKD, przedsiębiorca dokonujący w sposób faktyczny transportu drogowego będzie miał zawsze obowiązek uzyskania licencji.

Odnosząc powyższe do sytucji wskazanej w pytaniu należy wskazać, że podmiotem obowiązanym do uzyskania licencji będzie usługobiorca. Natomiast usługodawca będzie również zobowiązany do jej uzyskania, o ile jest przedsiębiorcą. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.8.2011

  Czas pracy kierowców - definicje używane w regulacji czasu pracy kierowców

  Artykuł ten zawiera zestawienie definicji używanych w regulacjach dotyczących czasu pracy kierowców. Jest to kolejny z artykułów w serii o czasie pracy kierowców.

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

 • 26.9.2017

  Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

  Dostrzegając potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz zapewnienia większego (...)

 • 19.3.2018

  Naruszenia warunków przewozu drogowego na cenzurowanym

  Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku (...)

 • 26.12.2018

  Zmiana ustawy o transporcie drogowym

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców (...)