Licencja na transport drogowy towarów

Pytanie:

"Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód do transportu międzynarodowego zakupionych towarów. Czy w takiej sytuacji konieczna jest dla którejś ze stron umowy licencja na wykonywanie transportu międzynarodowego?"

Odpowiedź prawnika: Licencja na transport drogowy towarów

Obowiązek posiadania licencji w transporcie drogowym oraz zasady jej uzyskania zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 125 poz. 874). Ustawa ta implementuje normy prawa Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 powołanej ustawy podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego, zwanej dalej "licencją". Odnosi się to zarówno do transportu krajowego, jak i do transportu międzynarodowego. Jak zauważyła Renata Stachowska w publikacji Komentarz do ustawy o transporcie drogowym" (LEX 2011) "Ustawodawca uznał zatem, że do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego nie jest wystarczające wpisanie do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców (rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej), lecz konieczne jest uzyskanie dodatkowego uprawnienia w postaci licencji na wykonywanie tego rodzaju działalności. Chodzi tu o faktyczne wykonywanie działalności odpowiadającej definicji transportu drogowego (krajowego lub międzynarodowego), wynikającej z art. 4 u.t.d. Określenie w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców przedmiotu działalności gospodarczej w postaci transportu drogowego nie jest wystarczającą przesłanką do uznania, że przedsiębiorca faktycznie wykonuje transport drogowy."

W konsekwencji należy uznać, że niezależnie od zgłoszonego zakresu działalności według PKD, przedsiębiorca dokonujący w sposób faktyczny transportu drogowego będzie miał zawsze obowiązek uzyskania licencji.

Odnosząc powyższe do sytucji wskazanej w pytaniu należy wskazać, że podmiotem obowiązanym do uzyskania licencji będzie usługobiorca. Natomiast usługodawca będzie również zobowiązany do jej uzyskania, o ile jest przedsiębiorcą. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika