przycięcie drzew w żywopłocie

Pytanie:

Przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (teren wspólnoty mieszkaniowej) mieszkańcy (współwłaściciele) posadzili żywopłot i kilka drzewek iglastych w tym jedno w linii żywopłotu w bezpośredniej bliskości budynku. Obecnie żywopłot ma ok 1 m wysokości i jest dość regularnie kształtowany. Drzewo ma ok 3 m wysokości i nieco wykracza poza krawędzie żywopłotu jednak nikt go nie \"przycina\". Za kilka lat drzewo będzie zasłaniało część okien w budynku.Czy można to drzewo przyciąć do kształtu żywopłotu czy też należy przedtem uzyskać jakieś zezwolenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli chodzi o zabiegi dokonywane na drzewach, to należy wskazać, że kwestie te zostały uregulowane w ustawie o ochronie przyrody. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości. Przy czym nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na wycięcie drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat.

Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

-         usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,

-         kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,

-         utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Katalog działań jakie mogą być podejmowane jest katalogiem zamkniętym.

Jeśli wiek drzewa nie przekracza 10 lat, to może ono zostać wycięte, a jego korona może podlegać kształtowaniu. W takich sytuacjach uzyskanie zezwolenia nie jest konieczne. Przy czym redukcja korony nie powinna przekraczać 50%.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

petrul

15.5.2012 22:4:45

Re: przycięcie drzew w żywopłocie

Odpowiedź wydaje się być połowiczna. Pytanie dotyczy ewentualnych pozwoleń a odpowiedż mówi tylko o sytuacji gdy drzewo nie ma 10 lat, a jeśli ma to chyba jednak powinna być udzielona odpowiedź o wymaganych pozwoleniach.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.1.2018

  Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości (...)

 • 30.5.2017

  Trudniej wyciąć drzewo...

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością (...)

 • 31.3.2017

  Zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

  Nowelizacja ma na celu zmianę sposobu wyliczania wysokości dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia, aby zapewnić jak największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń (...)

 • 30.4.2019

  Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew lub krzewów - uprawnienia samorządu województwa

  13 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie wniosku Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego ustaw o ochronie przyrody i Prawa ochrony środowiska.

 • 6.5.2017

  Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących (...)