e-prawnik.pl Porady prawne

Opłacanie przez najemcę abonamentu RTV

Pytanie:

Podpisując umowę najmu lokalu (mieszkania), zobowiązałam się do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jest to dla mnie oczywista sytuacja, jednak chciałam dokonywać opłat we własnym imieniu. Właściciel mieszkania upiera się jednak, że opłaty te mają być dokonywane na podstawie książeczki wystawionej na właściciela mieszkania. Czy mam prawo zarejestrować odbiornik TV i radio na własne nazwisko w wynajmowanym lokalu i opłacać abonament we własnym imieniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłacanie przez najemcę abonamentu RTV

9.11.2006

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych za używanie odbiorników RTV pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Ustawa tym samym stanowi, że opłata abonamentowa ma być opłacana przez posiadacza stosownego odbiornika.

Wydaje się, że do opłat nie jest zobowiązany właściciel mieszkania, w którego posiadaniu odbiornik ten się nie znajduje. Jeśli zatem właścicielem odbiornika jest wynajmujący, a odbiornik ten znajduje się w wynajmowanym lokalu i tym samym posiadaczem tego odbiornika jest najemca, to na najemcy a nie na wynajmującym ciąży obowiązek uiszczania opłat abonamentowych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne podlegają zarejestrowaniu w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie (czyli np. od dnia kupna takiego odbiornika lub objęcia w posiadanie z chwilą zajęcia wynajmowanego lokalu). Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie, rejestracji w placówkach operatora publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (np. w placówce Poczty Polskiej) oraz drogą internetową. Więcej na temat rejestracji w artykule: Jak zarejestrować odbiornik RTV?

Dowodem zarejestrowania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych jest imienne Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika, który to numer jest przydzialany konkretnej osobie, a nie odbiornikowi czy adresowi. Obowiązek opłacania abonamentu nie będzie zatem spoczywał na wynajmującym.

W takiej sytuacji wynajmujący nie ma podstaw do obawiania się sankcji za nieuiszczanie abonamentu i tym samym nie ma podstaw do żądania by wpłaty były dokonywane „na jego książeczkę”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ