Zajęcie sprzedanego samochodu

Pytanie:

Sprzedałem samochód 30 czerwca a komornik zrobił zajęcie i wpis w wydziale komunikacji 03 lipca i nie chcą mi go wyrejestrować. Termin ustawowego zgłoszenia o wyrejestrowaniu mija dzisiaj to jest 30 dni od daty sprzedaży. Co mogę zrobić żeby ten co kupił mógł go przerejestrować?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Własność samochodu przeszła na nabywcę w chwili zawarcia umowy. Dlatego zajęcie pojazdu przez komornika w takiej sytuacji nie jest dopuszczalne, gdyż nastąpiło w momencie, gdy nie był on już Pana własnością. Prawdopodobnie komornik po prostu nie wiedział o fakcie sprzedaży, gdyż w wydziale komunikacyjnym samochód nadal figurował pod Pańskim nazwiskiem. W tym momencie powinien Pan zgłosić skargę na czynności komornika w celu wycofania wpisu. Również nowy właściciel może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, gdyż skierowanie do niego egzekucji narusza jego prawa. Należy się jednak liczyć z tym, że jeśli sprzedający sprzedał samochód krzywdząc w ten sposób wierzycieli (zmniejszył w ten sposób majątek, który może podlec egzekucji), a kupujący o tym wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, to każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Beata Bartnik

4.3.2015 13:58:45

Re: Zajęcie sprzedanego samochodu

Czy w sytuacji darowizny (przekazania pojazdu) czynność może zostać uznana za nieskuteczną gdyby doszło do egzekucji na majątku darczyńcy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY