Oświadczenia cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Oświadczenia cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Z dniem 26 grudnia 2006 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienił rozporządzenie w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (rozporządzenie zmieniające - Dz. U. z 2006 r., Nr 226, poz. 1653). Od tego też dnia obowiązują zmienione wzory: oświadczenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki o zamierze nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego określonych nieruchomości oraz oświadczenia, że spółka jest właścicielem - wieczystym użytkownikiem nieruchomości, składanego w sprawie wydania zezwolenia na nabycie czy objęcie przez cudzoziemców udziałów lub akcji spółki. Wzory te podajemy poniżej.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Oświadczenia cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości - pobierz dokument


image

Oświadczenia cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika