Cudzoziemiec w przetargu na sprzedaż nieruchomości

Pytanie:

"Czy obywatel Bułgarii, który obecnie przebywa na terenie Polski i posiada ważną kartę czasowego pobytu, może być dopuszczony do przetargu na sprzedaż nieruchomości? Jeśli tak, to na jakich zasadach? "

Odpowiedź prawnika: Cudzoziemiec w przetargu na sprzedaż nieruchomości

Przepisy dotyczące przetargu zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami nie zawierają żadnych informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nie przewidują też żadnych przeszkód w tym zakresie. Należy się więc odnieść do ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Informacje w tym zakresie zawiera artykuł Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Cudzoziemiec może przystąpić do przetargu na zakup nieruchomości. Musi sobie jednak zdawać sprawę, że powinien odpowiednio wcześnie wystąpić o zezwolenie na nabycie nieruchomości. Termin wyznaczony na zawarcie umowy nie może być co prawda krótszy niż 7 dni, ale i tak może okazać się za krótki. Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się także o przyrzeczenie wydania zezwolenia, promesę, która jest ważna przez rok. Samo zezwolenie jest ważne dwa lata.

Jeżeli cudzoziemiec nie będzie miał zezwolenia w dniu podpisywania umowy, to umowa ta będzie nieważna.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika