Nabycie działki budowlanej przez cudzoziemcę

Pytanie:

"Czy może cudzoziemiec posiadający kartę pobytu tymczasowego kupić działkę budowlaną do 4000 m2 bez zezwolenia? "

Odpowiedź prawnika: Nabycie działki budowlanej przez cudzoziemcę

W rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemcem jest każda osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, czyli również cudzoziemiec posiadający kartę pobytu tymczasowego. Wynika z tego, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga również w tym wypadku zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cudzoziemiec jest zwolniony z tego obowiązku w sytuacji, gdy zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub jest małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się (pod warunkiem, że nieruchomość, które w wyniku nabycia stanowić będzie wspólność ustawową małżonków). Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości o powierzchni do 0,4 ha (na terenie miast) ma miejsce tylko w wypadku, gdy nabywcą jest osoba prawna lub spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego lub osoby prawne albo spółki nie posiadające osobowości prawnej mające siedzibę za granicą, a nieruchomość jest nabywana na cele statutowe tej osoby prawnej lub spółki.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • kasia 2016-05-14 12:05:19

    witam..moj narzeczony jest wlochem i chcialby kupic dzialke budowlana..czy ma on jakis limit metrazowy?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika