e-prawnik.pl Porady prawne

Nabycie działki budowlanej przez cudzoziemcę

Pytanie:

Czy może cudzoziemiec posiadający kartę pobytu tymczasowego kupić działkę budowlaną do 4000 m2 bez zezwolenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nabycie działki budowlanej przez cudzoziemcę

29.3.2004

W rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemcem jest każda osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, czyli również cudzoziemiec posiadający kartę pobytu tymczasowego. Wynika z tego, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga również w tym wypadku zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cudzoziemiec jest zwolniony z tego obowiązku w sytuacji, gdy zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub jest małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się (pod warunkiem, że nieruchomość, które w wyniku nabycia stanowić będzie wspólność ustawową małżonków). Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości o powierzchni do 0,4 ha (na terenie miast) ma miejsce tylko w wypadku, gdy nabywcą jest osoba prawna lub spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego lub osoby prawne albo spółki nie posiadające osobowości prawnej mające siedzibę za granicą, a nieruchomość jest nabywana na cele statutowe tej osoby prawnej lub spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Nabycie działki budowlanej przez cudzoziemcę

kasia

14.5.2014 12:5:19

Re: Nabycie działki budowlanej przez cudzoziemcę

witam..moj narzeczony jest wlochem i chcialby kupic dzialke budowlana..czy ma on jakis limit metrazowy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ