Nabycie działki budowlanej przez cudzoziemcę

Pytanie:

Czy może cudzoziemiec posiadający kartę pobytu tymczasowego kupić działkę budowlaną do 4000 m2 bez zezwolenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, cudzoziemcem jest każda osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, czyli również cudzoziemiec posiadający kartę pobytu tymczasowego. Wynika z tego, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga również w tym wypadku zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cudzoziemiec jest zwolniony z tego obowiązku w sytuacji, gdy zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub jest małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się (pod warunkiem, że nieruchomość, które w wyniku nabycia stanowić będzie wspólność ustawową małżonków). Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości o powierzchni do 0,4 ha (na terenie miast) ma miejsce tylko w wypadku, gdy nabywcą jest osoba prawna lub spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego lub osoby prawne albo spółki nie posiadające osobowości prawnej mające siedzibę za granicą, a nieruchomość jest nabywana na cele statutowe tej osoby prawnej lub spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kasia

14.5.2014 12:5:19

Re: Nabycie działki budowlanej przez cudzoziemcę

witam..moj narzeczony jest wlochem i chcialby kupic dzialke budowlana..czy ma on jakis limit metrazowy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • 8.1.2019

  Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

  Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • 8.3.2017

  Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • 22.10.2018

  Do jakiego majątku wchodzi rzecz nabyta przez małżonka?

  Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, (...)