Prawo administracyjne: Archiwum - Porady prawne

Ślub z cudzoziemcem - potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem w Polsce? (narzeczony z Niemiec).

Pobyt cudzoziemca w Polsce

Obywatel Ukrainy ma zostać udziałowcem w polskiej spółce z o.o. oraz ma zostać wybrany do zarządu tej spółki. Jaki jest prawny sposób zapewnienia takiej osobie stałego pobytu w Polsce?

Zrzeczenie się obywatelstwa

Czy mogę zrzec się obywatelstwa polskiego? I tak nie mam z tego tytułu żadnych praw nie chcę mieć również obowiązków.

Odpis z dokumentów studenta

Mam zamiar studiować na studiach uzupełniających magisterskich w mojej miejscowości rodzinnej. Z racji tego, że studia licencjackie ukończyłem w Poznaniu, muszę w uczelni przedstawić uwierzytelniony (...)

Tworzenie klas integracyjnych

Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

Wniosek o zmianę nazwiska

W maju tego roku moja córka zawarła związek małżeński i przybrała nazwisko swojego męża. W tym czasie mąż jej zmienił nazwisko na inne. Procedura zmiany nazwiska zakończyła się dopiero w (...)

Usuwanie drzew z nieruchomości

Jakie przepisy prawne regulują wycinanie drzew na działkach budowlanych?

Wjazd na terytorium RP repatrianta

Babka obywatelki Białorusi była obywatelką Polski. Jest to stwierdzone w akcie urodzenia jej matki. Na jakich zasadach Białorusinka może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy a potem stały?

Komitet wyborczy

Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne opłaty rejestracyjne?

Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy

Chciałbym zapytać o szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej, które każdy kursant chcący zdobyć prawo jazdy powinien odbyć. W ośrodku, w którym ja zdawałem kurs ten trwał 45 minut! Uważam, (...)

Zwolnienie od przetargu

Chcielibyśmy wydzierżawić obiekt należący do instytucji budżetowej. Będziemy remontować go na własne potrzeby, a w przyszłości chcemy go kupić. Czy jest możliwe podpisanie umowy gwarantującej (...)

Prawo jazdy wydane za granicą

Trzy lata temu zostało mi zabrane prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwym. Okres kary minął w tym roku, mógłbym zdawać egzamin aby zostały mi przywrócone uprawnienia, ale nie podjąłem starań (...)

Odszkodowanie za wydanie błędnej decyzji

Po kilkuletnim sporze o przyznanie własności czasowej gruntu pod wywłaszczoną nieruchomością, decyzja odmowna została uznana za wydaną z rażącym naruszeniem prawa i stwierdzono jej nieważność (...)

Wiza na pobyt obywatela UE w Polsce

Obywatel niemiecki jest prezesem spółki z o.o. Jak do tej pory nie wiązało się to z koniecznością uzyskania pozwolenia na pracę, czy wizy pobytowej gdyż przebywał on w Polsce tylko kilka dni (...)

Nabycie działki budowlanej przez cudzoziemcę

Czy może cudzoziemiec posiadający kartę pobytu tymczasowego kupić działkę budowlaną do 4000 m2 bez zezwolenia?

Powołanie do wojska w trakcie studiów

Jeżeli w wieku 28 lat jest się na ostatnim roku studiów i dostało się powołanie do WKU, to czy można zostać powołanym do wojska co jest jednoznaczne z przerwaniem studiów na 11 miesięcy służby?

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

23 lipca 2004 kończę 28 lat. Dostałem wezwanie do WKU. Studiuję na wyższej uczelni i prowadzę działalność gospodarczą. Czy otrzymam powołanie do wojska? Jeżeli tak, to ile trwa w tym przypadku (...)

Cudzoziemiec w zarządzie spółki z.o.o.

Jestem prezesem zarządu w jednoosobowej spólce z o.o. w której mam 100% udziałów, nie mam umowy o pracę ze spółką. Jestem cudzoziemcem i mam kartę czasowego pobytu w Polsce. Czy muszę mieć (...)

Wymeldowanie brata z domu

W domu, do którego mam tytuł prawny (akt notarialny darowizny), zameldowani są i tu mieszkają moi rodzice oraz mój brat. Brat jest zdrowy, dorosły, ma pracę. Mieszka za darmo, trwa w konflikcie (...)

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Jestem obywatelem Austrii pochodzenia polskiego. Obywatelstwa polskiego nie posiadam. Chciałbym kupić działkę budowlaną (ok. 1000 m2). Jakie warunki prawne muszę spełnić? Czy po wstąpieniu Polski (...)

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Czy jako obywatel Austrii mam prawo nabyć działkę budowlaną, pod budowę domu jednorodzinnego 0,5 ha bez zezwolenia MSWiA? Czy po wejściu Polski do UE, będą dalej istniały strefy przygraniczne?

Działalność gospodarcza cudzoziemca

Mój mąż jest cudzoziemcem. Wiemy już z ambasady jego kraju, że między naszymi krajami istnieje tzw. zasada wzajemności, w związku z czym wiemy też, że mąż może prowadzić w Polsce działalność (...)

Zezwolenie na osiedlenie się-nieprzerwany pobyt

Ustawa o cudzoziemcach mówi, że do uzyskania stałego pobytu konieczny jest nieprzerwany pobyt w Polsce. Nieprzerwany jest określony jako "przerwy nie dłuższe niż dwa miesiące". Czy oznacza to, (...)

Prawo do lokalu przy wniosku o osiedlenie się

Jakie dokumenty poświadczają prawo cudzoziemca do lokalu mieszkalnego w momencie, gdy ubiega sie on o osiedlenie w Polsce? Czy meldunek wystarczy? Czy musi to być umowa kupna, najmu, darowizny, prawo (...)

Wymeldowanie nieobecnego

Jak mam wymeldować z własnego domu osobę, która od 2 lat w tym domu nie mieszka, a nie nie wymeldowała się i nadal używa mojego adresu?

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku? Czy pełnienie (...)

Sankcje za niedochowanie obowiązku meldunkowego

Dwa lata temu wyprowadziłam się z dzieckiem z własnościowego mieszkania, w którym mieszkałam razem z mężem. Wynajmuję mieszkanie, natomiast jestem zameldowana w starym mieszkaniu. Mąż grozi, (...)

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca

W listopadzie wychodzę za mąż za Niemca (obywatelstwo niemieckie). Zamierzamy poprzez intercyzę zachować odrębność majątkową. Czy mąż będzie mógł nabywać w Polsce nieruchomości, ewentualnie (...)

Wydzierżawienie nieruchomości od gminy

Byłem zainteresowany lokalem do wydzierżawienia, którego właścicielem jest dom kultury a on podlega ściśle pod miasto. Czy są jakieś regulacje prawne, które regulują gospodarkę lokalami np. (...)

Zezwolenie na zamieszkanie a osiedlenie się

Od kilku lat mieszka u mnie niespokrewniony ze mną cudzoziemiec posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Wkrótce będzie się starać o przedłużenie zezwolenia. Do tej pory, jako (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika