Usuwanie drzew z nieruchomości

Pytanie:

"Jakie przepisy prawne regulują wycinanie drzew na działkach budowlanych?"

Odpowiedź prawnika: Usuwanie drzew z nieruchomości

Prawne aspekty wycinki drzew położonych na nieruchomości reguluje ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2001 r. Nr 99 poz. 1079 ze zm.). Ustawa ta przewiduje sytuacje, w którym możliwa jest wycinka drzew oraz procedurę uzyskania wymaganego zezwolenia na dokonanie takiej wycinki. Zgodnie z art. 47e ust. 1 powoływanej ustawy władający nieruchomością obowiązani są do utrzymywania we właściwym stanie drzew oraz krzewów rosnących na nieruchomościach będących w ich władaniu. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wydanym na wniosek władającego, z tym że organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli jednak nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, zgodę na takie usunięcie drzew i krzewów wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów nie jest konieczne, gdy dotyczy:

  • drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

  • drzew i krzewów sadzonych na plantacjach, 

  • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.

Władający nieruchomością ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłatę ustala się przy udzielaniu zezwolenia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ogrodnik 2012-07-22 12:56:06

    Czyli jeśli drzew jest starsze niż5 lat to można je wyciąć ?

  • R.Krzywda 2011-12-01 20:57:22

    Czy jest możliwość zwolnienia z opłaty za wycinkę drzew z własnej nieruchomości w przypadku gdy jest to nieużytek drzewostan to samosieje i właściciel chce go zagospodarować.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika