Usuwanie drzew z nieruchomości

Pytanie:

Jakie przepisy prawne regulują wycinanie drzew na działkach budowlanych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawne aspekty wycinki drzew położonych na nieruchomości reguluje ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2001 r. Nr 99 poz. 1079 ze zm.). Ustawa ta przewiduje sytuacje, w którym możliwa jest wycinka drzew oraz procedurę uzyskania wymaganego zezwolenia na dokonanie takiej wycinki. Zgodnie z art. 47e ust. 1 powoływanej ustawy władający nieruchomością obowiązani są do utrzymywania we właściwym stanie drzew oraz krzewów rosnących na nieruchomościach będących w ich władaniu. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wydanym na wniosek władającego, z tym że organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli jednak nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, zgodę na takie usunięcie drzew i krzewów wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów nie jest konieczne, gdy dotyczy:

 • drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

 • drzew i krzewów sadzonych na plantacjach, 

 • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat.

Władający nieruchomością ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłatę ustala się przy udzielaniu zezwolenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ogrodnik

22.7.2010 12:56:6

Re: Usuwanie drzew z nieruchomości

Czyli jeśli drzew jest starsze niż5 lat to można je wyciąć ?

R.Krzywda

1.12.2009 20:57:22

Re: Usuwanie drzew z nieruchomości

Czy jest możliwość zwolnienia z opłaty za wycinkę drzew z własnej nieruchomości w przypadku gdy jest to nieużytek drzewostan to samosieje i właściciel chce go zagospodarować.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości (...)

 • Trudniej wyciąć drzewo...

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością (...)

 • Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew lub krzewów - uprawnienia samorządu województwa

  13 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie wniosku Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego ustaw o ochronie przyrody i Prawa ochrony środowiska.

 • Drzewa przy liniach kolejowych zostaną

  Poza lasami, drzewa i krzewy będą mogły być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów (...)

 • Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących (...)

NA SKÓTY