e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum

4 Artykułów


68 Pytań i odpowiedzi


0 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Ślub z cudzoziemcem - potrzebne dokumenty

  "Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem w Polsce? (narzeczony z Niemiec)."

  Ślub z cudzoziemcem - potrzebne dokumenty
 • Pobyt cudzoziemca w Polsce

  "Obywatel Ukrainy ma zostać udziałowcem w polskiej spółce z o.o. oraz ma zostać wybrany do zarządu tej spółki. Jaki jest prawny sposób zapewnienia takiej osobie stałego pobytu w Polsce?"

  Pobyt cudzoziemca w Polsce
 • Zrzeczenie się obywatelstwa

  "Czy mogę zrzec się obywatelstwa polskiego? I tak nie mam z tego tytułu żadnych praw nie chcę mieć również obowiązków. "

  Zrzeczenie się obywatelstwa
 • Odpis z dokumentów studenta

  "Mam zamiar studiować na studiach uzupełniających magisterskich w mojej miejscowości rodzinnej. Z racji tego, że studia licencjackie ukończyłem w Poznaniu, muszę w uczelni przedstawić uwierzytelniony odpis z indeksu przedmiotów, które miałem (...)"

  Odpis z dokumentów studenta
 • Tworzenie klas integracyjnych

  "Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej. "

  Tworzenie klas integracyjnych
 • Wniosek o zmianę nazwiska

  "W maju tego roku moja córka zawarła związek małżeński i przybrała nazwisko swojego męża. W tym czasie mąż jej zmienił nazwisko na inne. Procedura zmiany nazwiska zakończyła się dopiero w listopadzie tego roku, dlatego też w Urzędzie Stanu (...)"

  Wniosek o zmianę nazwiska