Ślub z cudzoziemcem - potrzebne dokumenty

Pytanie:

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem w Polsce? (narzeczony z Niemiec).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W celu zawarcia związku małżeńskiego w Polsce, z obywatelem obcego kraju (w tym przypadku z obywatelem Niemiec), należy zgromadzić następujące dokumenty: Obywatel niemiecki: - akt urodzenia z niemieckiego urzędu stanu cywilnego, - zaświadczenie o zdolności prawnej - z urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zameldowania, - zaświadczenie o zameldowaniu, - paszport. Wszelkie dokumenty wydane przez stronę niemiecka muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Natomiast obywatel polski musi dostarczyć odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w urzędzie stanu cywilnego, strona niemiecka przy wydawaniu dokumentów potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego, wymaga niekiedy od obywatela Polski zaświadczenia o zdolności prawnej, wydawanego przez urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania obywatela polskiego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY