e-prawnik.pl Porady prawne

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

28.10.2018

Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (USC) albo — jeżeli jest za granicą — w polskim konsulacie. 

Kto może wrócić do poprzedniego nazwiska?

Do poprzedniego nazwiska może wrócić każdy, kto po ślubie zmienił swoje nazwisko, następnie się rozwiódł i chce wrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem.

Kiedy można wrócić do poprzedniego nazwiska?

Można wrócić do poprzedniego nazwiska w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Mianowicie, w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. 


Jeżeli w tym terminie rozwodnik nie złoży takiego oświadczenia, to nie może później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. Wówczas będzie możliwa tylko administracyjna zmiana nazwiska — to znaczy, że musi złożyć wniosek w tej sprawie do kierownika urzędu stanu cywilnego. Na mocy ustawy o zmianie imienia i nazwiska można bowiem złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Jak złożyć oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska?

W tym celu należy:

 1. przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i informacje,
 2. zapłacić opłatę skarbową lub konsularną i
 3. złożyć oświadczenie. 

Gdzie można złożyć takie oświadczenie?

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem. Można je więc złożyć:

 • w dowolnym urzędzie stanu cywilnego - przed kierownikiem USC,
 • jeśli zainteresowany jest za granicą - w polskim konsulacie, przed konsulem.

Ile trzeba zapłacić?

Trzeba zapłacić:

 • 11 zł opłaty skarbowej — jeśli załatwia się sprawę przed kierownikiem USC,
 • 50 EUR opłaty konsularnej — jeśli załatwia się sprawę przed konsulem; w tym przypadku płaci się w walucie, w której pobierane są opłaty, walutę i dokładną kwotę poda zainteresowanemu konsul.

Co należy przygotować?

Trzeba przygotować:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który trzeba okazać, aby potwierdzić swoją tożsamość,
 • dowód opłaty skarbowej (konsularnej) — można zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu,
 • informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (te informacje należy przekazać urzędnikowi ustnie),
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie bądź odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką o rozwodzie) — jeśli składa się oświadczenie przed konsulem,
 • kierownik USC lub konsul poinformuje zainteresowanego, jeśli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład gdy rozwód został orzeczony przez sąd za granicą).

Ile trzeba czekać na załatwienie sprawy?

Kierownik USC albo konsul od razu przyjmie oświadczenie byłego małżonka o powrocie do nazwiska, które było przez niego noszone przed ślubem.

Jak przyjmowane jest oświadczenie?

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 682, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2064, z późn. zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

3Dx

2.4.2019 13:47:22

Re: Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

A jak sprawa wygląda gdy jeden z małżonków zmarł a drugi chce powrócić do nazwiska panieńskiego?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ