Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Jeśli ktoś chce dostać polskie obywatelstwo, to powinien przeczytać niniejszy artykuł. Należy w tym celu złożyć wniosek do Prezydenta o nadanie polskiego obywatelstwa.

Kto może ubiegać się o nadanie polskiego obywatelstwa?

Osoba, która nie ma polskiego obywatelstwa.

Jak można załatwić tę sprawę?

Wniosek można złożyć - w dowolnym momencie - w urzędzie lub listownie.

Należy:

 1. zebrać wszystkie potrzebne dokumenty;
 2. złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego albo konsulatu;
 3. jeśli składa się wniosek do konsulatu - zapłacić opłatę konsularną;
 4. czekać na odpowiedź; akt nadania obywatelstwa lub zaświadczenie o odmowie wnioskodawca dostanie od organu, do którego składał wniosek;
 5. jeśli masz dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to aby też otrzymać obywatelstwo, muszą one wyrazić na to zgodę. Mogą to zrobić tylko osobiście w urzędzie lub konsulacie.

Wniosek należy złożyć:

 • do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego - jeśli legalnie mieszka w Polsce (np. jeśli mieszka on w województwie pomorskim, powinien złożyć wniosek do wojewody pomorskiego),
 • do konsula - jeżeli zainteresowany mieszka za granicą. Wyszukiwarkę konsulatów można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli wnioskodawca przesyła wniosek pocztą, to potrzebuje urzędowo poświadczonego podpisu. Pomoże w tym każdy notariusz. Taka usługa kosztuje około 20 zł.

Ile trzeba zapłacić?

Trzeba zapłacić:
 • 360 euro – jeżeli zainteresowany składa wniosek w konsulacie (na miejscu można dowiedzieć się, w jaki sposób można zapłacić);
 • koszt tłumaczenia dokumentów - jeżeli Wnioskodawca załącza do wniosku dokumenty w języku obcym; koszt tłumaczenia zależy od stawki tłumacza;
 • koszt uwierzytelnienia dokumentów - jeśli do wniosku zainteresowany załącza kopie dokumentów;
 • 20 zł za notarialne poświadczenie podpisu – jeżeli wnioskodawca przesyła wniosek pocztą. Opłatę pobierze notariusz.

Co należy przygotować?

Potrzebne będą:

 • wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego;
 • tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski - jeśli załącza się do wniosku dokumenty wydane w języku obcym; takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP;
 • oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica na to, aby dzieci zainteresowanego poniżej 18 roku życia też otrzymały obywatelstwo Polskie – jeśli o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców.

Dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, najpierw muszą wyrazić zgodę na otrzymanie obywatelstwa. Mogą to zrobić tylko osobiście w urzędzie wojewódzkim lub konsulacie.

Ile trzeba czekać?

Prezydent RP nie jest związany żadnymi terminami w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego. W praktyce na rozstrzygnięcie Prezydenta RP oczekuje się obecnie ponad rok.

Czy można się odwołać?

Nie można się odwołać. Postanowienia Prezydenta RP są ostateczne.

Nadanie obywatelstwa polskiego a dzieci 

Jeżeli oboje rodzice dostaną polskie obywatelstwo - to ich dzieci, które nie skończyły jeszcze 18 lat, też dostaną polskie obywatelstwo. Dzieci powyżej 16 lat muszą wyrazić na to zgodę. Mogą to zrobić tylko osobiście przed pracownikiem urzędu wojewódzkiego lub konsulem.

Jeśli jedno z rodziców dostanie polskie obywatelstwo - to jego dzieci, które nie skończyły jeszcze 18 lat, dostaną polskie obywatelstwo tylko, gdy:

 • drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska,
 • drugie z rodziców wyraziło zgodę na nabycie polskiego obywatelstwa przez dziecko (zgodę wyraża się w oświadczeniu),
 • dzieci powyżej 16 lat wyrażą na to zgodę. Mogą to zrobić tylko osobiście przed pracownikiem urzędu wojewódzkiego lub konsulem.

Do pobrania:


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • werter55 2012-12-28 14:37:58

  jak zrzec się obywatelstwa polskiego wniosek do kogo?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika