e-prawnik.pl Porady prawne

Sprostowanie aktu urodzenia

Pytanie:

Jestem obywatelka USA urodzona w Polsce, mieszkam w tej chwili w Kanadzie. Odkryłam ostatnio ze w moim akcie urodzenia data i miejsce urodzenia mojej matki są błędne. Chciałabym wiedzieć jakie muszę podjąć konkretne kroki (z Kanady?) w celu otrzymania nowej metryki urodzenia, z prawdziwymi danymi dotyczącymi mojej matki. Jej metryka urodzenia i akt małżeństwa moich rodziców zawierają poprawne dane. Jakie muszę podjąć konkretne kroki (z Kanady?) w celu otrzymania nowej, poprawnej metryki urodzenia? Znajoma mi jest, nota bene, treść ustawy z dnia 29 września 1986, ale potrzebuje pomocy w zastosowaniu jej do mojej konkretnej sytuacji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprostowanie aktu urodzenia

27.7.2010

W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy błędne dane w Pani akcie urodzenia mają charakter oczywistego błędu pisarskiego czy też błędnego zredagowania. Ma to bardzo istotne znaczenie ponieważ w pierwszym wypadku usunąć błąd można na wniosek lub z urzędu w trybie przewidzianym przez Kodeks postępowania administracyjnego dla załatwiana spraw urzędowych. Sprostowanie ma miejsce w formie decyzji administracyjnej. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z błędną redakcją – wymagane jest postępowanie w trybie nieprocesowym i orzeczenie sądu.

Oczywistym błędem pisarskim będzie wpis niezgodny z dokumentem stanowiącym podstawę jego sporządzenia, który znajduje się w aktach zbiorowych. Z przedstawionego opisu wynika, że właśnie z taką sytuacja mamy do czynienia w niniejszej sytuacji. Pani akt urodzenia został błędnie wypełniony na podstawie prawidłowego aktu urodzenia matki oraz aktu małżeństwa rodziców. Natomiast błędna redakcja zachodzi jeżeli pewien element treści aktu został wpisany niezgodnie z prawdą, ponieważ wiadomości dotyczące tego elementu, posiadane przez osoby uczestniczące w sporządzeniu aktu, w tym również przez kierownika urzędu stanu cywilnego, były wadliwe, nieprawdziwe.

Jak wspominamy wyżej sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego przez kierownika urzędu stanu cywilnego może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. O wszczęciu takiego postępowania zawiadamia się wszystkie osoby, które, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, są stroną w sprawie. Wydanie decyzji administracyjnej o sprostowaniu aktu stanu cywilnego musi być poprzedzone wnikliwym postępowaniem dowodowym. Jeżeli podstawą sprostowania jest wcześniejszy akt stanu cywilnego, to będzie nim odpis zupełny tego aktu. Aby sprostować akt urodzenia dziecka, urząd może ograniczać do aktu małżeństwa rodziców, lecz również żądać ich aktów urodzenia, a nawet sięgać po akty stanu cywilnego dziadków.

W związku z powyższym należy wystosować odpowiedni wniosek do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. Istotną kwestią pozostaje jakie czy urząd wymagać będzie od Pani jakiś dodatkowych dokumentów. Wydaje się, że nie powinien ponieważ dysponuje prawidłowymi danymi do sprostowania, jednakże trudno przewidzieć stanowisko urzędników.

W kwestii załatwienia tej sprawy radzimy ustanowić pełnomocnika. Zgodnie z art. 33 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Nie musi wiec to być osoba z prawniczymi uprawnieniami zawodowymi. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ