e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie administracyjne

63 Artykułów


125 Informacji


248 Pytań i odpowiedzi


22 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

  "Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by organ administracji publicznej przywrócił termin do wniesienia wniosku lub odwołania?"

  Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym
 • Zameldowanie osoby przez współwłaściciela

  "Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy i tym bardziej zgody zameldował tam osobę trzecią na pobyt stały. Czy miał prawo to zrobić bez mojej zgody? "

  Zameldowanie osoby przez współwłaściciela
 • Informacja z centralnej ewidencji pojazdów

  "Wystąpiłem do MSW na podstawie art. 80c ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym. Uzasadniony interes wynika z faktu, że drugi współwłaściciel dokonując kilku przestępstw zbył pojazd i dane nowego właściciela są mi konieczne, żeby się z nim (...)"

  Informacja z centralnej ewidencji pojazdów
 • Egzekucja w administacji

  "Art. 19 § 2 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji mówi o "właściwym organie gminy o statusie miasta, wymienionym w odrębnych przepisach"O jakie odrębne przepisy chodzi i gdzie jest wykaz takich miast?"

  Egzekucja w administacji
 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  "Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem opłatę. Czy w razie umorzenia postępowania organ winien zwrócić opłatę i (...)"

  Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej
 • Żądanie przez organ administracji lokalnej polisy

  "Od czasu do czasu ja lub ktoś w moim imieniu występuje z wnioskiem o dopisanie współwłaściciela pojazdu. Niektóre urzędy żądają okazania przy tej czynności polisy OC. Zupełnie mi to nie przeszkadza, ale mam wątpliwości czy organ ma do tego (...)"

  Żądanie przez organ administracji lokalnej polisy