Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla młodych naukowców

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla młodych naukowców

Wybitni młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnieni w jednostkach naukowych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium naukowe w terminie do dnia 31 marca danego roku, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. 2007 r., Nr 182, poz. 1305). Poniżej przedstawiamy wzór takiego wniosku.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla młodych naukowców - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika