Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o przyznanie renty socjalnej

Pytanie:

"Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie renty socjalnej, o której mowa w ustawie o rencie socjalnej?"

Odpowiedź prawnika: Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o przyznanie renty socjalnej

Do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć:
1.    zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy;
2.    zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej;
3.    zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest ten przychód;
4.    zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną pobiera to wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, wydane przez wypłacającego wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
5.    zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.) - w hektarach przeliczeniowych.

Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z w/w dokumentami, należy złożyć do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika