Ubezpieczenia społeczne: Renta - Porady prawne

Renta rodzinna a małżeństwo

Mój narzeczony otrzymuje rentę rodzinną. Jest studentem czwartego roku. Czy jeśli zawrzemy związek małżeński, będzie mu nadal przysługiwało prawo do tej renty?

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstawą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy należy mi się renta fakultatywna po zmarłym konkubencie?

Chciałabym Państwu zadać pytanie dotyczące renty fakultatywnej. Czy jeżeli żyłam przez wiele lat z moim partnerem, razem mieszkaliśmy, ja opiekowałam się nim i domem, czy w takiej sytuacji po (...)

Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie renty

W jakim terminie od uzyskania decyzji z ZUS o pozbawieniu renty z tytułu niezdolności do pracy, mogę odwołać się do Sądu Pracy?

Jak przygotować się do rozprawy dotyczącej zakwestionowania decyzji ZUS?

Witam,za 2 tygodnie mam sprawę w sądzie dotyczącą zakwestionowania przeze mnie decyzji ZUS zmieniającej mój status niezdolności do pracy na moją niekorzyść. Jak powinnam się przygotować do (...)

Renta rodzinna dla dzieci wdowy

Czy nieprzysposobione dzieci małżonka zmarłego uprawnionego do renty rodzinnej mają prawo do renty rodzinnej?

Renta rodzinna dla osób po 26 roku życia

Czy możliwe jest pobieranie renty rodzinnej po ukończeniu 26 roku życia?

Odwołanie od odmownej decyzji Prezeza ZUS w sprawie renty w drodze wyjątku

Czy od odmownej decyzji Prezesa ZUS w sprawie przyznania renty w drodze wyjątku przysługuje odwołanie?

Zaprzestanie działalności rolniczej

W jakich przypadkach uznaje się, że rencista zaprzestał działalności rolnieczej w związku z wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego?

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoś

Mężczyzna w wypadku przy pracy doznał szereg obrażeń w wyniku oparzenia. Ponad 60 % powierzchni ciała zostało oparzone . Przeżył. Niestety ma problemy z chodzeniem w wyniku przykurczy i przerwanych (...)

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

Jaki jest sposób obliczania renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową?

Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury

Jakiej wysokości świadczenia otrzymuje osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową i emerytury?

Prawo do renty socjalnej

Komu, zgodnie z ustawą o rencie socjalnej, przysługuje prawo do renty socjalnej?

Prawo otrzymania renty rodzinnej

Czy żonie zmarłego męża przysługuje prawo otrzymania renty rodzinnej?

zbieg prawa do emerytury i renty

Jakie świadczenia mogę uzyskać w przypadku zbiegu prawa do renty i do emerytury?

Na jakiej podstawie oblicza się rentę policjanta?

Na jakiej podstawie oblicza się rentę policjanta?

Potrącenia komornicze z zasiłku

Pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy i posiada zajęcia komornicze. Kwestionuje prawidłowość dokonanych potrąceń z kwot netto zasiłku a nie brutto oraz branie pod uwagę przez pracodawcę kwoty (...)

Uprawnieni do renty rodzinnej z tytułu emerytury wojskowej

Komu przysługuje renta rodzinna z tytułu emerytury wojskowej?

Prawo wdowy do wojskowej renty rodzinnej po mężu

Kiedy wdowa ma prawo do wojskowej renty rodzinnej po zmarłym mężu?

Rodzaje renty socjalnej

Jakie rodzaje renty socjalnej przewidują przepisy ustawy o rencie socjalnej?

Uprawnienia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

Jakie uprawnienie przysługuje z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych?

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o przyznanie renty socjalnej

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o przyznanie renty socjalnej, o której mowa w ustawie o rencie socjalnej?

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest gminnym zakładem budżetowym. Zatrudniony w nim pracownik korzystał z zasiłku chorobowego (182 dni). Po jego wyczerpaniu nie uzyskał świadczenia rehabilitacyjnego (...)

Wczesniejsza emerytura dla rencisty

Jestem mężczyzną, we wrześniu ukończyłem 60 lat (rocznik 1950). Mam pierwszą grupę inwalidzką. Jestem na rencie. Nie pracowałem w szkodliwych warunkach. Przed przejściem na rentę miałem nie (...)

Bezrobocie a okres składkowy lub nieskładkowy

W latach 1994-1998 z przerwami przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych. W latach 1999-2002 byłem zarejestrowany jako osoba bezrobotna poszukująca pracy. W 2002 r. uległem wypadkowi. Od 01.01.2003 (...)

Rencista rolnik a składki ZUS

Posiadam rentę otrzymaną od KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego , również prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę opłacać składki w ZUS?

Żona - osoba współpracująca na 1/4 etatu

Mam firmę usługową zatrudniającą dwóch pracowników. Chcę, aby żona zamknęła swoją firmę i pracowała w mojej. Żona ma rentę socjalną. Czy mogę żonę zatrudnić jako osobę współpracującą (...)

Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal będę spełniał warunki (...)

Dochód rencisty z tytułu umowy o dzieło

Osoba, z którą chcemy nawiązać współpracę i zlecać jej pracę na podstawie umowy o dzieło jest rencistą z KRUS-u. Otrzymuje ok. 520,00 PLN renty miesięcznie. Czy w takim razie może przyjmować (...)

Renta wdowia dla Ukrainki

Stryj jest emerytem. Rok temu zawarł związek małżeński z obywatelką Ukrainy. Razem prowadzą gospodarstwo domowe, ale żona nie ma obywatelstwa polskiego. Czy po śmierci Stryja jego żona - obywatelka (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika