Ubezpieczenia społeczne: Renta - Porady prawne

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstawą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy należy mi się renta fakultatywna po zmarłym konkubencie?

Chciałabym Państwu zadać pytanie dotyczące renty fakultatywnej. Czy jeżeli żyłam przez wiele lat z moim partnerem, razem mieszkaliśmy, ja opiekowałam się nim i domem, czy w takiej sytuacji po (...)

Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie renty

W jakim terminie od uzyskania decyzji z ZUS o pozbawieniu renty z tytułu niezdolności do pracy, mogę odwołać się do Sądu Pracy?

Jak przygotować się do rozprawy dotyczącej zakwestionowania decyzji ZUS?

Witam,za 2 tygodnie mam sprawę w sądzie dotyczącą zakwestionowania przeze mnie decyzji ZUS zmieniającej mój status niezdolności do pracy na moją niekorzyść. Jak powinnam się przygotować do (...)

Renta rodzinna dla dzieci wdowy

Czy nieprzysposobione dzieci małżonka zmarłego uprawnionego do renty rodzinnej mają prawo do renty rodzinnej?

Renta rodzinna dla osób po 26 roku życia

Czy możliwe jest pobieranie renty rodzinnej po ukończeniu 26 roku życia?

Odwołanie od odmownej decyzji Prezeza ZUS w sprawie renty w drodze wyjątku

Czy od odmownej decyzji Prezesa ZUS w sprawie przyznania renty w drodze wyjątku przysługuje odwołanie?

Zaprzestanie działalności rolniczej

W jakich przypadkach uznaje się, że rencista zaprzestał działalności rolnieczej w związku z wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego?

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoś

Mężczyzna w wypadku przy pracy doznał szereg obrażeń w wyniku oparzenia. Ponad 60 % powierzchni ciała zostało oparzone . Przeżył. Niestety ma problemy z chodzeniem w wyniku przykurczy i przerwanych (...)

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

Jaki jest sposób obliczania renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową?

Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury

Jakiej wysokości świadczenia otrzymuje osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową i emerytury?

Prawo do renty socjalnej

Komu, zgodnie z ustawą o rencie socjalnej, przysługuje prawo do renty socjalnej?

Prawo otrzymania renty rodzinnej

Czy żonie zmarłego męża przysługuje prawo otrzymania renty rodzinnej?

zbieg prawa do emerytury i renty

Jakie świadczenia mogę uzyskać w przypadku zbiegu prawa do renty i do emerytury?

Na jakiej podstawie oblicza się rentę policjanta?

Na jakiej podstawie oblicza się rentę policjanta?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika