e-prawnik.pl Porady prawne

Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Pytanie:

Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal będę spełniał warunki tego ubezpieczenia. W wieku 55 lat mam zamiar ubiegać się wraz z żoną o rentę strukturalną. Czy będąc ubezpieczony w KRUS i prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą mogę ubiegać się o rentę strukturalną w wieku 55 lat na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady(WE) nr 1698/2005 z dnia 20września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz.UE L 277/1 z 21.10.2005 r.)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

13.10.2008

Warunki przyznania tzw. renty strukturalnej, określonej w w/w rozporządzeniu jako wcześniejsza emerytura, zawiera art. 23.

Wsparcia w postaci wcześniejszych emerytur dla rolników i robotników rolnych udziela się:

  • rolnikom, którzy decydują się na zaprzestanie działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstwa innym rolnikom;
  • robotnikom rolnym, którzy decydują się na ostateczne zaprzestanie wszelkiej pracy na roli w momencie przekazania gospodarstwa.

Warunki jakie musi spełnić przekazujący gospodarstwo są następujące:

  1. ma nie mniej niż 55 lat, ale nie jest jeszcze w normalnym wieku emerytalnym w momencie przekazania lub ma nie więcej niż 10 lat mniej niż wymagane dla normalnego wieku emerytalnego w danym Państwie Członkowskim w momencie przekazania;
  2. zaprzestaje ostatecznie wszelkiej komercyjnej działalności rolniczej;
  3. prowadził działalność rolniczą przez 10 lat poprzedzających przekazanie.

Warunki dla przejmującego gospodarstwo są następujące:

  1. zastąpił przekazującego gospodarstwo poprzez podjęcie działalności, określonej w art. 22; lub
  2. jest rolnikiem poniżej 50. roku życia lub podmiotem prawa prywatnego i przejmuje gospodarstwo rolne odstąpione przez przekazującego w celu zwiększenia wielkości gospodarstwa rolnego.

Przepisy dotyczące powyższego świadczenia ograniczają przekazującego gospodarstwo jedynie w komercyjnej (towarowej) działalności rolniczej. Nie ograniczają go natomiast w prowadzeniu, a także kontynuowaniu, działalności pozarolniczej.

Należy jedynie pamiętać, że gospodarstwo przekazywane ma mieć określoną powierzchnię. A jeśli zamierza Pan/Pani prowadzić nadal działalność gospodarczą - wynajem nieruchomości - niezbędne będzie pozostawienie sobie tej części działki, na której znajduje się dom. Jeśli mimo wyłączenia tej części gruntu pozostała powierzchnia będzie wystarczająca (zależnie od województwa) nie będzie problemu z dalszym prowadzeniem działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ