Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

Pytanie:

Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal będę spełniał warunki tego ubezpieczenia. W wieku 55 lat mam zamiar ubiegać się wraz z żoną o rentę strukturalną. Czy będąc ubezpieczony w KRUS i prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą mogę ubiegać się o rentę strukturalną w wieku 55 lat na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady(WE) nr 1698/2005 z dnia 20września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz.UE L 277/1 z 21.10.2005 r.)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warunki przyznania tzw. renty strukturalnej, określonej w w/w rozporządzeniu jako wcześniejsza emerytura, zawiera art. 23.

Wsparcia w postaci wcześniejszych emerytur dla rolników i robotników rolnych udziela się:

 • rolnikom, którzy decydują się na zaprzestanie działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstwa innym rolnikom;
 • robotnikom rolnym, którzy decydują się na ostateczne zaprzestanie wszelkiej pracy na roli w momencie przekazania gospodarstwa.

Warunki jakie musi spełnić przekazujący gospodarstwo są następujące:

 1. ma nie mniej niż 55 lat, ale nie jest jeszcze w normalnym wieku emerytalnym w momencie przekazania lub ma nie więcej niż 10 lat mniej niż wymagane dla normalnego wieku emerytalnego w danym Państwie Członkowskim w momencie przekazania;
 2. zaprzestaje ostatecznie wszelkiej komercyjnej działalności rolniczej;
 3. prowadził działalność rolniczą przez 10 lat poprzedzających przekazanie.

Warunki dla przejmującego gospodarstwo są następujące:

 1. zastąpił przekazującego gospodarstwo poprzez podjęcie działalności, określonej w art. 22; lub
 2. jest rolnikiem poniżej 50. roku życia lub podmiotem prawa prywatnego i przejmuje gospodarstwo rolne odstąpione przez przekazującego w celu zwiększenia wielkości gospodarstwa rolnego.

Przepisy dotyczące powyższego świadczenia ograniczają przekazującego gospodarstwo jedynie w komercyjnej (towarowej) działalności rolniczej. Nie ograniczają go natomiast w prowadzeniu, a także kontynuowaniu, działalności pozarolniczej.

Należy jedynie pamiętać, że gospodarstwo przekazywane ma mieć określoną powierzchnię. A jeśli zamierza Pan/Pani prowadzić nadal działalność gospodarczą - wynajem nieruchomości - niezbędne będzie pozostawienie sobie tej części działki, na której znajduje się dom. Jeśli mimo wyłączenia tej części gruntu pozostała powierzchnia będzie wystarczająca (zależnie od województwa) nie będzie problemu z dalszym prowadzeniem działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.11.2007

  Dla kogo renta strukturalna?

  Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? (...)

 • 6.7.2018

  Od kiedy wyższa renta socjalna?

  Nowelizacja przepisów podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie więc z 865,03 zł do 1.029,80 zł.

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 4.9.2018

  Renta socjalna już z podwyżką

  Z dniem 1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjalną. Otrzymujący to świadczenie dostaną dodatkowo wyrównanie liczone od czerwca.

 • 26.4.2018

  Renta socjalna w górę

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zakłada podwyższenie od 1 czerwca 2018 roku renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. (...)