Zaprzestanie działalności rolniczej

Pytanie:

"W jakich przypadkach uznaje się, że rencista zaprzestał działalności rolnieczej w związku z wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego?"

Odpowiedź prawnika: Zaprzestanie działalności rolniczej

W myśl art. 28 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników uznaje się, iż rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawił swoje grunty lub małżonka, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków,

osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

2) gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych;

3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia;

4) własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • nina 2015-02-26 15:17:25

    jjeśli komornik zajmie moje gospodarstwo rolne to czy będe mogła wystąpić do KRUS o przyznanie mi emerytury mam 59 lat i wiem że mogę przejść tylko czy to będzie zaprzestanie działalności jeśli już nie będe miała gospodarstwa


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika