Żona - osoba współpracująca na 1/4 etatu

Pytanie:

Mam firmę usługową zatrudniającą dwóch pracowników. Chcę, aby żona zamknęła swoją firmę i pracowała w mojej. Żona ma rentę socjalną. Czy mogę żonę zatrudnić jako osobę współpracującą na 1/4 etatu? Jakie składki zapłacę za żonę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oczywiście może Pan zatrudnić żonę, która będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (rentowym, emerytalnym, chorobowym i wypadkowym) jako osoba współpracująca. Jednakże w takim przypadku prawo do renty socjalnej może ulec zawieszeniu. Jak bowiem wskazuje przepis art. 10 ustawy o rencie socjalnej, prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Nie ma wątpliwości, iż osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą czy też zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym - Pańska matka będzie więc objęta zakresem tej normy prawnej.

Wspomniana renta podlega zawieszeniu w przypadku osiągnięcia w danym miesiącu kalendarzowym przychodu w łącznej kwocie wyższej niż 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa GUS wynosi aktualnie 3.096,55 zł, w związku z czym kwota progowa przychodu będzie wynosić 930 zł. Przekroczenie tej kwoty przychodu spowoduje zawieszenie świadczenia.

W zakresie ubezpieczeń pracowniczych prosimy o zapoznanie się z artykułami:

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY