Prawo pracy: Stosunek pracy - Porady prawne

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika?

Rozwiązanie umowy z powodu nieobecności

Firma ma kilku pracowników, którzy nie pojawili się w pracy dłuższy okres po zakończeniu pracy na wyjazdowej budowie. Nieobecność pracowników sięgała 2 miesięcy. Firma zamierza (...)

Świadectwo pracy a umowa zlecenia

Czy jako pracodawca mam obowiązek wystawić świadectwo pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie (2 miesiące, płacone składki ZUS przez pracodawcę)?

Umowa o pracę wykonywaną w mieszkaniu pracownika

Chcemy zatrudnić kobietę i wskazać jako miejsce pracy jej mieszkanie. Nie chcemy póki co stosować przepisów o telepracy. Czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne (...)

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Zamierzam wysłać moich pracowników w zagraniczną podróż służbową, trwającą 20 dni. Czy pracownik może odmówić takiego wyjazdu?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając (...)

Zwolnienie dyscyplinarne - art. 52 k.p.

Pracownik bez wiedzy pracodawcy sprzedawał na własną rękę odpady poprodukcyjne (makulaturę. Uzyskiwane środki pieniężne zawłaszczał. W wyniku dokonanych przez pracodawcę obliczeń połowa ogólnych (...)

Ochrona emerytalna a wypowiedzenie pracy

Pracownik 17-go lutego 2014 r. wejdzie w okres ochronny, tzw. emerytalny. Pracodawca, 14 stycznia wręczył dowodnie wypowiedzenie stosunku pracy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy w takim przypadku (...)

Zwolnienie często chorującego pracownika

Pracownik, który jest kierownikiem działu bardzo często jest nieobecny w pracy z powodu choroby. Jest to bardzo uciążliwe dla firmy i powoduje bezpośrednio duże straty i trudności organizacyjne. (...)

Zwolnienie pracownika

Pracownik zgłosił gotowość podjęcia pracy od 02.01.2014 r. po wykorzystanym urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym. Jednocześnie zwrócił się do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy do ? (...)

Zwolnienie dyscyplinarne

Pracownica od pewnego czasu jest na zwolnieniu chorobowym. Niestety każdorazowo o następnym zwolnienie zawiadamia przełożonych wysyłając zwolnienie lekarskie, które firma otrzymuje po co najmniej (...)

Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

Pracodawca chce skierować pracownika na szkolenie (w znacznej mierze finansowane ze środków Unii Europejskiej). Pracownik w znaczący sposób podwyższy swoje kwalifikacje. Czy umowa zawarta z pracownikiem (...)

Definicja pracodawcy

Czy oddział pracodawcy może być traktowany jako odrębny pracodawca?

Kodeks pracy a ustawa o pracownikach samorządowych

W jakim zakresie kodeks pracy ma zastosowanie do pracowników samorządowych.

Umowy na czas określony nauczyciela kontraktowego

Czy do stosunku pracy nauczyciela kontraktowego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o ograniczeniu liczby kolejnych umów o pracę na czas określony?

Sankcje za niewypłacanie wynagrodzenia

Czy niewypłacanie wynagrodzenia przez pracodawcę jest karane?

Społeczny inspektor pracy

Czy społeczny inspektor pracy jest chroniony przed rozwiązaniem stosunku pracy?

Skutki ograniczenia liczby godzin w szkole

Co grozi nauczycielowi mianowanemu, jeżeli w nowym roku szkolnym zmniejsza się liczba godzin lekcyjnych w szkole?

Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. Czy zobligowani jesteśmy do (...)

Praca w systemie D2D

Kiedy wykonuje pracę pracownik, sprzedający produkty w systemie D2D (door to door)?

Ochrona pracującego emeryta

Pracownik osiągnął wiek emerytalny i żeby móc pobierać świadczenie musi się zwolnić z pracy (choćby na jeden dzień). Jest gotów dalej pracować w tym samym miejscu i pracodawca także wyraził (...)

Zamiana umowy stałej na czasową

Niektóre polskie uczelnie zamieniają swoim pracownikom (za obopólną zgodą) umowę stałą na umowę na czas określony (4 lub 5 lat) mimo, że umowa stała była drugą lub trzecią z rzędu umową (...)

Nadgodziny poborcy skarbowego

Jestem pracownikiem Urzędu Skarbowego zatrudnionym na stanowisku poborcy. Moje wynagrodzenie składa się ze stałej pensji i prowizji od kwot ściągniętych egzekucyjnie. Po wielkich trudach Urząd (...)

Urlop bezpłatny a zwolnienia grupowe

W zakładzie pracy są zwolnienia grupowe. Pracownik przebywa w tym czasie na urlopie bezpłatnym. Czy w takiej sytuacji pracownika nie można zwolnić, (również w trybie zwolnień grupowych)? Czy takiego (...)

Złamanie umowy lojalnościowej

Pracodawca w umowie ze mną określił, że w przyszłości mamy podpisać oddzielną "umowę lojalnościową". Czy jeśli odejdę do konkurencyjnej firmy, to wiązać się z tym będzie jakaś kara?

Umowa lojalnościowa

Dostałem awans. Pracodawca zawarł w umowie zapis, zgodnie z którym mamy zobowiązać się do zawarcia oddzielnej Umowy Lojalnościowej. Co to oznacza w praktyce?

Wynagrodzenie pracownika w okresie ochronnym(przedemerytalnym), przekaznym do nowego przcodawcy w trybie art.23[1] KP

Pracownik, który znajduje się w okresie ochronnym (4-lenim, przed osiągnięciem wieku emerytalnego) został przekazany do nowego pracodawcy w trybie art. 23 [1] KP. U nowego pracodawcy nie ma stanowiska, (...)

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika

W jakich przypadkach może dojść do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika?

Zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej

Czy można zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Porzucenie pracy przez pracownika

Jakie konsekwencje grożą pracownikowi porzucającemu pracę?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika