Brak odpowiedzi pracodawcy a jego zgoda

Pytanie:

"Czy pracodawca ma jakiś termin na odpowiedź w przypadku złożonego pisemnego rozwiązania umowy o pracę? Czy musi być zachowana określona forma odpowiedzi? Czy w przypadku braku takiej odpowiedzi, domniemywać należy, że pracodawca wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Czy w przypadku umowy na czas określony i dwutygodniowego okresu wypowiedzenia możliwe jest dowolne podanie daty rozwiązania umowy?"

Odpowiedź prawnika: Brak odpowiedzi pracodawcy a jego zgoda

Kodeks pracy stanowi, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Złożenie wypowiedzenia przez pracownika nie może być traktowane przy ewntualnej akceptacji przez pracodawcę jako rozwiązanie za porozumieniem stron. Intencją bowiem pracownika jest wtedy wypowiedzenie stosunku pracy, a nie złożenie propozycji rozwiązania go za porozumieniem stron. Złożenie propozycji zawarcia porozumienia wymaga bowiem akceptacji ze strony pracodawcy. Wyrażenie przez niego zgody nie jest obarczone żadnym terminem. Zasadą jest, że nie jest wymagana odpowiedź drugiej strony (ani żadna forma) czy się na takie wypowiedzenie zgadza. Ewentualne jej udzielenie (zgoda lub odmowa) nie mają skutku na dokonane wypowiedzenie. Pracodawca jednak wyrażając zgodę na wypowiedzenie może wystąpić z propozycją rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem. Nastąpi takie rozwiązanie umowy tylko, gdy pracownik się na takie rozwiązanie zgodzi. Strony mogą rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia. Braku odpowiedzi nie można traktować jako zgodę na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Pracodawca nie musi bowiem odpowiedzi udzielać. Zaznaczyć należy, że wyrażenie zgody w formie pisemnej na wypowiedzenie ma walor tylko informacyjny oraz potwierdza, że pracodawca zapoznał się z treścią oświadczenia woli pracownika. Podanie daty rozwiązania umowy przy jej wypowiadaniu nie ma znaczenia, gdyż do rozwiązania umowy dochodzi z upływem okresu wypowiedzenia. Przykład: Jeżeli wypowiedział Pan umowę z dwutygodniowym terminem wypowiedzenia dzisiaj tj. 29 grudnia 2004 roku, to do jej rozwiązania dojdzie 15 stycznia 2005 roku. Zaznaczyć trzeba, iż strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie jednak nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika