Anonim zgłaszający mobbing

Pytanie:

"Dostaliśmy anonimowe, nie podpisane pismo informujące o stosowaniu mobbingu w naszej firmie. Czy taki anonimowy list spełnia wymóg wcześniejszego poinformowania pracodawcy o stosowaniu mobbingu, przed podjęciem przez poszkodowanego dalszych środków ochrony prawnej?"

Odpowiedź prawnika: Anonim zgłaszający mobbing

Zgodnie z art. 94 [3] kodeksu pracy do obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi tj. działaniu lub zachowaniu dotyczącemu pracownika lub skierowanemu przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Przepisy kodeksu pracy nie nakazują pracownikowi zwrócenia się najpierw do pracodawcy z jakimś pismem czy informacją na temat mobbingu. Pracownik może tak naprawdę od razu wystąpić do sądu z powództwem o zadośćuczynienie za doznana krzywdę czy też rozwiązać stosunek pracy. W takiej sprawie ciężar dowodu, że doszło do mobbingu spoczywa jednak na pracowniku

Należy podkreślić, że przesłanie anonimowego pisma w gruncie rzeczy uniemożliwia stwierdzenie, kto padł ofiarą mobbingu, a tym samym może zamykać drogę do dojścia z tym pracownikiem do porozumienia (np. przez dobrowolną wypłatę zadośćuczynienia) bez konieczności wnoszenia powództwa. Nie oznacza to jednak, że taki anonim pracodawca może zignorować. Fakt, że taka informacja jest anonimowa może wskazywać, że rzeczywiście doszło do mobbingu, a sam pracownik rzeczywiście w związku z tym cierpi na poważny rozstrój zdrowia. Wypływający z art. 94 [3] ogólny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, że sprawę naświetloną w anonimowym piśmie należałoby zbadać i podjąć stosowne kroki zmierzające do zapobieganiu zjawisku na przyszłość i ewentualnie zadośćuczynieniu pracownikowi poszkodowanemu (oczywiście jeśli będzie możliwe ustalenie tożsamości tego pracownika). Takie rozwiązanie odsuwa przede wszystkim od pracodawcy zarzut niewłaściwego wykonywania jego obowiązków, a może przynieść także wymierne korzyści w postaci uniknięcia ewentualnego postępowania sądowego.  

Zobacz również:

Obowiązek przeciwdziałania zjawisku mobbingu

Mobbing w pracy - jak się bronić?

Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

 

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika