Kodeks pracy a ustawa o pracownikach samorządowych

Pytanie:

W jakim zakresie kodeks pracy ma zastosowanie do pracowników samorządowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych mają charakter pragmatyki zawodowej, a więc aktu prawnego określającego źródła stosunku pracy w szeroko rozumianej służbie publicznej. Jest to więc zarówno służba państwowa, jak i samorządowa. Pragmatyki zawodowe (określane też jako służbowe) to ustawy, regulujące kwestie związane ze stosunkiem pracy - jednak zakres ich obowiązywania jest ograniczony. Zgodnie z art. 1 komentowanego aktu prawnego, ustawa normuje poszczególne kwestie związane ze statusem pracowników samorządowych: nawiązanie z pracownikiem samorządowym - zatrudnianym na podstawie umowy o pracę - stosunku pracy i jego zmianę, obowiązki i uprawnienia pracownika samorządowego. Natomiast zgodnie z art. 5 kodeksu pracy:

Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.10.2017

  Koniec gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym

  Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych przewidują likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach (...)

 • 22.8.2008

  Pragmatyki służbowe

  Pragmatykami służbowymi są ustawy, które regulują kwestie związane ze stosunkiem pracy, ale czynią to w sposób szczególny i nie powszechnie, ale wobec pewnych grup pracowników. Regulują one (...)

 • 16.2.2019

  Zmiany dotyczące komisji wyborczych

  Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści (...)

 • 27.8.2009

  Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie (...)

 • 24.12.2017

  Poprawa spójności terminologicznej systemu prawnego

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego ma celu dokonanie zmian w innych aktach prawnych, dostosowujących terminologię do aktualnego (...)