Nadgodziny poborcy skarbowego

Pytanie:

"Jestem pracownikiem Urzędu Skarbowego zatrudnionym na stanowisku poborcy. Moje wynagrodzenie składa się ze stałej pensji i prowizji od kwot ściągniętych egzekucyjnie. Po wielkich trudach Urząd zamierza mi wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny. Jak ma być obliczone to wynagrodzenie? Czy tak samo jak za urlop tzn. średnia pensja i średnia dniówka za prowizję? Czy tylko wynagrodzenie jak średnia pensja?"

Odpowiedź prawnika: Nadgodziny poborcy skarbowego

Poborca skarbowy jest w świetle przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. 2009 r., nr 211, poz. 1630) pracownikiem urzędu skarbowego, którego stosuje się przepisy o służbie cywilnej. Zagadnienie czasu pracy pracowników służby cywilnej reguluje zasadniczo art. 97 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U.2008 r., nr 227, poz. 1505). Komentowany przepis zawiera odrębną od kodeksowej (kodeksu pracy, k.p.) regulację pracy w godzinach nadliczbowych, w tym także pracy w porze nocnej oraz w niedzielę i święta. Za pracę poza normalnymi godzinami członkowi korpusu służby cywilnej nie przysługuje żadne odrębne wynagrodzenie. Dotyczy to nie tylko przewidzianego w art. 134 k.p. dodatkowego wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową, lecz także dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (art. 137 § 2 k.p.). Formy rekompensaty pracy ponadwymiarowej zostały przewidziane w ust. 6-9 komentowanego artykułu. Są one zróżnicowane w zależności od tego, czy praca taka była wykonywana przez pracownika, czy też przez urzędnika służby cywilnej. W odniesieniu do pracownika w art. 97 ust. 6 przyjęto regułę, że za pracę poza normalnymi godzinami przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze niezależnie od tego, czy praca ta była wykonywana w porze dziennej, w porze nocnej, czy też w niedzielę lub święto, przy czym na wniosek pracownika (por. art. 96 ust. 9) czas ten może być udzielony bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu lub po jego zakończeniu.

W związku z powyższym, jedynym źródłem wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny w opisanym wypadku są obowiązujące u danego pracodawcy regulaminy wynagradzania tudzież inne przepisy prawa pracy (np układy zakładowe). W takim wypadku, zasady wyliczenia takich wynagrodzeń winny być tamże uregulowane (lub winny się tam znajdować stosowne odesłania). Warto jednak wskazać, że istnienie takich przepisów jest kwestionowane ze względu na to, że mogą być niezgodne z prawem. Czyni to problematycznym dochodzenie wynikających z takich regulaminów roszczeń przed sądem.

 

 


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika