Prawo pracy: Obowiązki pracodawcy i pracownika - Porady prawne

Dostęp do akt osobowych pracownika

Mała firma chce zatrudnić pracownika na umowę o dzieło w celu uporządkowania i utworzenia teczek osobowych dla zatrudnionych pracowników (aktualnie i już niepracujących). Pracownicy mają (...)

Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

Jestem pracownikiem służby cywilnej (nie urzędnikiem) zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym, pracodawca kieruje mnie na szkolenie poza miejsce zamieszkania odbywające się w weekend - tj. dni wolne od (...)

Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

Czy istnieje konieczność podpisania umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia takiego paragrafu o zakazie konkurencji, w umowie cywilno prawnej o współpracę pomiędzy spółką z o.o. (...)

Odmowa podpisania nagany przez pracownika

Pracownikowi udzielono nagany na piśmie odmówił jej podpisania. Czy może odmówić podpisania nagany, czy taka nagana jest ważna?

Podróż służbowa a odmowa pracownika

Zamierzam wysłać moich pracowników w zagraniczną podróż służbową, trwającą 20 dni. Czy pracownik może odmówić takiego wyjazdu?

Czy pracodawca ma prawo skontrolować pracownika w domu podczas jego nieobecności z powodu choroby?

Czy pracodawca ma prawo skontrolować pracownika w domu podczas jego nieobecności z powodu choroby? W/w poinformował przez innego pracownika o swojej chorobie, ale nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego, (...)

Korekta odpisu na ZFŚS

Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza niż faktycznie przekazana (...)

Badania profilaktyczne

Pracownik, który podejmuje pracę zostaje skierowany do lekarza profilaktyka w celu przeprowadzenia badań lekarskich i orzeczenia dopuszczalności do pracy na danym stanowisku pracy. Czy zaświadczenie (...)

Nadgodziny poborcy skarbowego

Jestem pracownikiem Urzędu Skarbowego zatrudnionym na stanowisku poborcy. Moje wynagrodzenie składa się ze stałej pensji i prowizji od kwot ściągniętych egzekucyjnie. Po wielkich trudach Urząd (...)

Pracodawca odmawiający poniesienia kosztów za kształcenie pracownika

Jestem pracownikiem samorządowym. Postanowiłem podnieść swoje kwalifikacje rozpoczynając studia podyplomowe. Poprosiłem pracodawcę o zwrot kosztów, jakie ponoszę z tego tytułu, czego on odmówił. (...)

Konkretyzacja zakazu działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

W jaki sposób powinien zostać skonkretyzowany zakaz działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy?

Zakaz działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Czy można ustanowić zakaz działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy?

Odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji a rozwiązanie stosunku pracy

Czy odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji może stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika?

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika

Jakie zachowanie pracownika należy kwalifikować jako ciężkie naruszenie jego podstawowych obowiązków?

Podstawowe obowiązki pracownika

Jakie są podstawowe obowiązki pracownika?

Działalność konkurencyjna w rozumieniu prawa pracy

Jak należy rozumieć działalność konkurencyjną wobec swojego pracodawcy?

Czym jest umowa zawierana z pracodawcą o zakazie konkurencji?

Czym jest umowa zawierana z pracodawcą o zakazie konkurencji?

Nagana dla pracownika na zwolnieniu lekarskim

Pracownik znajduje się na wypowiedzeniu, teraz znajduje się na zwolnieniu lekarskim, które prawdopodobnie będzie przedłużać do końca wypowiedzenia. W trakcie pracy popełniał bardzo duże błędy (...)

Jakie prawo przysługuje pracodawcy

W dniu 08.07.2010r. pracownik poinformował za pomocą poczty elektronicznej o konieczności wcześniejszego opuszczenia stanowiska pracy w dniu 09.07.2010r. Pracodawca w dniu 08.07.2010r. był w pracy (...)

Szkolenie okresowe pracowników

W dniu 5.06.2007r. wszyscy zatrudnieni pracownicy instytucji artystycznej zostali przeszkoleni z zakresu bhp i p. poż , a w szczególności z : oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod (...)

Odmowa wyjazdu na delegację

Spółka z o.o. zatrudnia pracownika na pełny etat. Spółka podpisała umowę na realizację projektu w Afryce. W związku z tym pojawiła się konieczność wysłania pracownika na delegację na okres (...)

Zwrot kosztów za szkolenie

Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, pracodawca może żądać zwrotu umownej kwoty określonej w załączniku do umowy, jako zwrot kosztów za szkolenie, przy czym szkoleniem (...)

Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jaki jest dopuszczalny zakres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Do czego zobowiązuje się pracownik w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

nierespektowanie praw pracownika niepełnosprawnego

Lekarz specjalista zatrudniony na podstawie umowy o pracę w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w niepełnym wymiarze czasu pracy posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, (...)

Termin do nałożenia kary na pracownika

W jakich terminach pracodawca może nałożyć karę na pracownika?

Nałożenie kary pieniężnej na pracownika

Naruszenie, jakich obowiązków umożliwia nałożenie na pracownika kary pieniężnej?

Kara nagany lub upomnienia pracownika

W jakich sytuacjach można na pracownika nałożyć karę upomnienia lub nagany?

Odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków

W jakich przypadkach pracownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych?

Godziny ponadwymiarowe nauczycieli

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dyrektor przedszkola ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, jednak zaistniała taka sytuacja, że zmuszony jest prowadzić indywidualne zajęcia z dzieckiem (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika