e-prawnik.pl Porady prawne

Kara nagany lub upomnienia pracownika

Pytanie:

W jakich sytuacjach można na pracownika nałożyć karę upomnienia lub nagany?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kara nagany lub upomnienia pracownika

22.1.2012

Upomnienie („najłagodniejsza” kara porządkowa) oraz nagana mogą zostać nałożone we wszystkich wskazanych w art. 108 kodeksu pracy sytuacjach naruszenia obowiązków pracowniczych, w przeciwieństwie do kary pieniężnej, która może zostać nałożona jedynie w ściśle określonych okolicznościach. Tak więc upomnienie i nagana mogą zostać nałożone w przypadku: naruszenia zasad organizacji i porządku pracy, naruszenia przepisów bezpieczeństwa higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, naruszenia przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia oraz stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy.
W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1999 roku2 stwierdzono, że wymierzenie kary upomnienia uzasadnione jest nawet w przypadku niewielkiego stopnia winy (co miało miejsce przy świadomym wyborze zachowania naruszającego dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego i nieadekwatnego do zaistniałej sytuacji).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ