Niezgłoszenie faktu podjęcia pracy

Pytanie:

"Osoba bezrobotna nie poinformowała urzędu pracy o podjęciu pracy na podstawie umowy zlecenia. Umowę otrzymała od pracodawcy w połowie listopada, natomiast sama umowa jest przygotowana i obowiązuje od 1 października. Czy w związku tym zleceniobiorcy grożą jakieś sankcje, z tego powodu, że nie zgłosiła tego faktu w urzędzie pracy w ciągu 7 dni? Czy odpowiedzialność ponosi zleceniodawca (pracodawca) i czy grożą mu jakieś sankcje prawne?"

Odpowiedź prawnika: Niezgłoszenie faktu podjęcia pracy

Zarówno po stronie zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy ciąży obowiązek zawiadomienia urzędu pracy o powierzeniu bezrobotnemu pracy. Zaniechanie tego obowiązku wiąże się z odpowiedzialnością karną zarówno po stronie zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy. Różna jest jednak wysokość kary grożącej zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy.

Zgodnie z art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kto zatrudnia lub powierza wykonywanie innej pracy zarobkowej bezrobotnemu, nie zawiadamiając o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. Natomiast bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Górną granicą odpowiedzialności za każde z tych wykroczeń jest kwota 5 000 zł. Powierzenie świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia mieści się w zakresie tego obowiązku i spełnia przesłanki tego przepisu.

Jeżeli jednak sprawca tego wykroczenia przed dniem kontroli wypełnił ciążący na nim obowiązek, nie podlega odpowiedzialności za popełnione wykroczenie. Należy jednak zauważyć, że obowiązek poinformowania urzędu pracy ciąży niezależnie na każdej ze stron umowy zlecenia. Tak więc wypełnienie obowiązku informacyjnego przez jedną ze stron umowy zlecenia nie zwalnia z obowiązku informacyjnego drugą ze stron umowy. Jeżeli więc zleceniobiorca, mimo że z opóźnieniem, poinformował urząd pracy o podjęciu pracy na podstawie umowy zlecenia, nie podlega on odpowiedzialności za naruszenie obowiązku, nie wyłącza to jednak odpowiedzialności zleceniodawcy.

Gwoli doprecyzowania należy wskazać, że dla bezrobotnego ustanowiony został 7-mio dniowy termin na poinformowanie urzędu pracy o podjęciu pracy, natomiast dla pracodawcy termin ten wynosi 5 dni.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika