e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązki i prawa nauczyciela dyplomowanego

Pytanie:

Jakie obowiązki ma nauczyciel dyplomowany?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązki i prawa nauczyciela dyplomowanego

7.10.2011

Sytuację tę reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela:

 Art. 1. 1. Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:
1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. a;
2) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.);
3)
4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ